Advertisement
FAKTY I WYDARZENIA
Barometr zrównoważonego rozwoju
Zasłużony dla zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przygotował cenne opracowanie [1]. To kolejna propozycja InE z serii publikacji dokumentujących postępy w zrównoważonym rozwoju. 

Nawiązuje ona do wydanych, pod tą samą nazwą, publikacji Instytutu za lata 2007-2009. W tym opracowaniu nie ma tematyki dominującej. Dokonano wyboru kilku elementów życia społeczno-gospodarczego, które – zdaniem autorów – odzwierciedlają stan wdrażania zrównoważonego rozwoju w Polsce.
 
Paliwa bardziej ekologiczne
W dniach 19-22 września 2012 r. w Złotnikach Lubańskich na Dolnym Śląsku pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska odbyło się II Forum Paliw Alternatywnych dedykowane wszystkim, którym bliskie są zagadnienia szeroko pojętej ochrony środowiska, gospodarki odpadami, recyklingu oraz czystych technik spalania paliw.

Organizatorzy – Fundacja Rozwoju i Innowacyjności, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej oraz Eltur-Serwis Sp. z o.o. już po raz drugi zintegrowali środowisko branżowe oraz osoby zainteresowane tematyką wytwarzania oraz wykorzystania paliw alternatywnych, dzięki czemu Forum stało się jednym z ważniejszych tegorocznych spotkań branżowych.
 
Nowa dekada Ekolaurów
Rozstrzygnięta została XI edycja Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii. Podczas uroczystej Gali, która tradycyjnie już odbyła się 20 czerwca w Kinoteatrze RIALTO w Katowicach, uhonorowano tegorocznych laureatów: osoby, firmy oraz instytucje szczególnie zasłużone dla ochrony środowiska oraz wdrażania w codziennej praktyce zasad zrównoważonego rozwoju.

Uczestników i laureatów Konkursu oraz licznie zgromadzonych gości: parlamentarzystów, przedstawicieli władz samorządowych, reprezentantów świata nauki oraz środowisk biznesowych, Narodowego i wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także dziennikarzy mediów lokalnych i ogólnopolskich powitał Czesław Śleziak, przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii.
 

© 2024 Grupa INFOMAX