Advertisement
Słownik
Słownik
Turbina wiatrowa - urządzenie zamieniające energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika. Najczęściej spotykaną w zastosowaniach energetycznych turbiną jest turbina śmigłowa trójpłatowa (rzadziej dwu- lub jednopłatowa), o poziomej osi obrotu, wirniku ustawionym "na wiatr", zamocowanym w gondoli stalowej lub z tworzyw sztucznych. Całość umieszczona jest na wieży o wysokości od 40 do 100 m.Uprawy energetyczne
- uprawy szybkorosnących roślin energetycznych, z których pozyskuje się biomasę z przeznaczeniem na cele energetyczne, czyli do produkcji energii cieplnej, energii energetycznej oraz paliwa gazowego (biogazu) lub ciekłego. Biomasa pochodząca z tych upraw jest zaliczana do odnawialnych zasobów energii. Uprawa energetyczna nie jest typową uprawą produktów żywnościowych.Utylizacja - wykorzystanie lub zniszczenie surowców odpadowych lub materiałów, które straciły wartość użytkową, np. makulatury w papiernictwie, złomu w hutnictwie, fekalii do nawożenia.Zalesianie - proces zadrzewiania znacznych przestrzeni w celu przywrócenia naturalnych warunków na obszarze wylesionym wskutek gospodarki człowieka, wiatrołomów czy innych katastrof naturalnych. Zalesianie jest też metodą na pozyskanie nowych źródeł drewna. Zalesień dokonuje się, korzystając z wyselekcjonowanego materiału zalesieniowego przygotowanego w szkółkach leśnych.


 
Zielona energia - termin używany na przyjazne środowisku źródła energii, których główną cechą jest odnawialność oraz znikome zanieczyszczanie środowiska w procesie wytwarzania energii. W Polsce nałożono obowiązek uzyskania i zakupu energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii, o czym mówi Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. (Dz. U. nr 261, poz. 2187). W Rozporządzeniu podane zostały wielkości wzrostu udziału energii ze źródeł odnawialnych w zakresie od 2,65% w 2003 r. do 9% w 2010 roku. Nałożony na zakłady energetyczne obowiązek dotyczący zielonej energii (oraz wysokie kary związane z niewypełnieniem tego obowiązku) generują silny popyt na biomasę do procesów współspalania z węglem kamiennym w istniejących ciepłowniach i elektrociepłowniach.Zrównoważony rozwój - doktryna ekonomii politycznej, zakładająca jakość życia na poziomie, na jaki pozwala obecny rozwój cywilizacyjny w przeciwieństwie do "żelaznej reguły ekonomii" Malthusa.


 
 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 3 - 3 z 3

© 2024 Grupa INFOMAX