Advertisement
FAKTY I WYDARZENIA
Derywaty pogodowe a system handlu emisjami

System Handlu Emisjami (SHE) jest mechanizmem ekonomicznym, którego efektem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (głównie dwutlenku węgla) do powietrza. Polega na przydziale praw do emisji (uprawnień) konkretnym, zdefiniowanym instalacjom. Jeśli instalacja wyemituje więcej gazów lub substancji niż zostało jej przydzielonych uprawnień, to należy je dokupić na wolnym rynku lub zapłacić karę.

W przypadku uzyskania nadwyżki uprawnień istnieje możliwość osiągnięcia dodatkowych przychodów z tytułu ich sprzedaży. System ten wymusza na przedsiębiorcach stałe kontrolowanie wielkości emisji i jej obniżanie w przeliczeniu na podstawową jednostkę produkcji. Patrząc z drugiej strony, przedsiębiorca wraz z wprowadzeniem SHE dostał nowy produkt do zarządzania. Szczególnie widoczne jest to w sektorze energetycznym.

 
Penetracyjne pomiary geofizyczne

Metody geoelektryczne od lat stosowane są z powodzeniem w badaniu problemów środowiskowych. Główny wpływ na mierzony parametr w przypowierzchniowych badaniach geoelektrycznych ma porowatość, stopień zawodnienia i opór zawartych w nich cieczy.

Z punktu widzenia ekologii najważniejszym czynnikiem jest oporność wody (stopień mineralizacji), która w wyniku badań geofizycznych może dać wskazówki do określania stanu środowiska. Zmiany hydrochemiczne i geochemiczne ośrodka zmieniają własności fizyczne (elektryczne) ośrodka, a co za tym idzie wpływają na wartość mierzonej oporności.
 
Niepewność pomiarowa w weryfikacji emisji CO2
Nasilające się zmiany klimatyczne ukierunkowują instytucje przygotowujące i opiniujące, a także polityków na myślenie w szeroko rozumianych kategoriach środowiskowych. Dotychczas mechanizmy ochrony środowiska w sporej części miały charakter subiektywny, gdyż nie niosły za sobą bezpośrednich tak znaczących skutków finansowych, jak obecne przepisy dotyczące ograniczania emisji gazów cieplarnianych czy też racjonalizacji zużycia zasobów naturalnych.

Aspekt finansowy wymusza stosowanie precyzyjnych jednoznacznych mechanizmów prawno-technicznych do realizacji ww. przepisów. Problemy, które mogą pojawić się także na drodze niezrozumienia zapisów prawnych lub ich niejednoznaczności, w konsekwencji mogą doprowadzić do nierównej konkurencji w rozumieniu rynkowym.
 
Ekologiczne skutki telematyki transportu
Transport samochodowy jest jednym z największych źródeł zanieczyszczających środowisko naturalne. Udział tego sektora w sumarycznej emisji szkodliwych substancji do atmosfery szacowany jest w dużych miastach na ok. 80-90%.


Emisja szkodliwych substancji związanych z ruchem drogowym kosztuje Wspólnotę Europejską 1,7% PKB lub 360 euro rocznie na każdego jej obywatela, nie wspominając o kosztach leczenia chorób wywoływanych przez zanieczyszczone środowisko.
 
Targi ENERGETAB 2007 zakończone
Największe i najbardziej dynamicznie rozwijające się w branży elektroenergetycznej Targi ENERGETAB zakończyły w czwartek 13 września br. swoją 20-tą edycję. Do jubileuszowego nastroju nie dostosowała się jednak aura.

Trwające przez kilka dni przed Targami ulewne deszcze, które spowodowały lokalne podtopienia i zagrożenie powodziowe na Podbeskidziu poważnie utrudniły pracę ekipom budującym i wyposażającym w eksponaty stoiska targowe. Do ostatniej chwili trwały także prace doprowadzające drogi i parkingi na terenie targowym do stanu używalności.
 
Przesadzanie dużych drzew
Wywiad z Józefem Smolorzem, właścicielem firmy „drew-smol”.

Dziś dla wszystkich to normalne, że „drew-smol” przesadza duże drzewa, a Smolorz to by nawet „Bartka” przesadził. Co Pan o tym sądzi?
Z tym pierwszym to całkowita prawda, z tym drugim nie tak do końca. Przede wszystkim takie drzewo jak dąb „Bartek” wymaga specjalnej ochrony i każdą inwestycję należy tak poprowadzić, aby źle nie wpłynęła na ten nasz narodowy symbol. Tu pragnę dodać, że takich drzew w Polsce mamy kilkadziesiąt.
 
Sympozjum Dendrologiczne
W dniu 23 sierpnia 2007 roku pod patronatem Ministra Środowiska odbyło się Sympozjum Dendrologiczne. Tematy sympozjum dotyczyły aktualnych problemów związanych z drzewami w aglomeracjach miejskich oraz nowych kierunków w tej dziedzinie.

Poniżej przedstawiamy jeden z aspektów prowadzenia szkółki gruntowej. Podstawą działania jest dobrze opracowana technologia zabezpieczania bryły korzeniowej, która pozwoli szkółkarzowi sprzedać jego produkty w formie bezpiecznej dla rośliny i łatwej do transportu.
 

© 2022 Grupa INFOMAX