Advertisement
PREZENTACJE I WSPÓŁPRACA
Kanalizacja podciśnieniowa w systemie Flovac
Pomimo obiegowej opinii, iż kanalizacja podciśnieniowa jest stosunkowo nowym systemem transportowania ścieków, warto sobie uświadomić, że znana jest ona w Europie od ponad 100 lat. Już w 1886 roku w mieście Harlem w Holandii inżynier Charles T. Liernur zbudował pierwszy na świecie system kanalizacji podciśnieniowej.

Systemy podciśnieniowe zalicza się do tzw. kanalizacji alternatywnych, uważając, iż metodą konwencjonalną w skali kraju jest metoda grawitacyjno-tłoczna. Trudno się z tym statystycznie nie zgodzić, istnieją jednak rejony, w których systemy te stanowią racjonalną alternatywę. Należą do nich tereny...
 
Okrągła rocznica

Flota Jakości pojawiła na rynku w marcu 1997 roku i obecnie świętuje 10-lecie swojego istnienia. Fakt ten uwidacznia specjalnie przygotowane z tej okazji logo firmy, które obowiązywać będzie do końca 2007 roku.

W pierwszych latach działalności Flota Jakości skupiła się na projektowaniu oraz realizacji rozwiązań teleinformatycznych. Wraz z umocnieniem pozycji firmy na rynku, w połowie 2001 roku, utworzono niezależny Dział Automatyki Przemysłowej, który po pewnym czasie przekształcono w Systemy Pompowe, pozwalające zaspokajać potrzeby Klientów w zakresie pomp, armatury, układów sterowania oraz kompletnych systemów pompowych.
 
Nowe technologie w walce z hałasem
Z hałasem borykamy się od lat. Normy i standardy emisyjne dla hałasu, wynikające z wymagań prawa unijnego i polskiego są bardzo restrykcyjne. Wiele instalacji i urządzeń ciągle potrzebuje lepszych rozwiązań w walce z hałasem. Lepszych to znaczy skuteczniejszych i jednocześnie pozwalających na obniżenie kosztów inwestycji. Jak to osiągnąć?

Rozwiązanie już jest. To nowa technologia, czyli kamera „akustyczna” oparta na metodzie „beamforming”. Zastosowanie tego urządzenia pozwala na dokładne określenie źródeł emisji hałasu. Ograniczanie emisji u źródła (na instalacji) w oparciu o pomiary wykonane tą metodą jest skuteczniejsze i tańsze w stosunku do wyciszeń ogólnych.
 

© 2022 Grupa INFOMAX