Advertisement
PRAWO I FINANSE
Nowatorskie morskie elektrownie wiatrowe
Pomimo doskonałych warunków wiatrowych na morskich obszarach Europy, inwestorzy wolą instalować elektrownie wiatrowe na lądzie, a nie na morzu. Dzieje się tak dlatego, że morskie elektrownie wciąż są za drogie. Droższy jest fundament i montaż, więcej kosztuje także połączenie kablowe z siecią elektroenergetyczną.

Te niekorzystne tendencje można jednak odwrócić, stosując dla fundamentu, wieży i montażu nowatorskie rozwiązania, które powinny doprowadzić do obniżenia nakładów inwestycyjnych na morskie elektrownie wiatrowe, stymulując w ten sposób szybszy ich rozwój.

 
Ustawa o ZSEE
W Polsce w ubiegłych latach corocznie powstawały setki tysięcy ton odpadów ZSEE i liczba ta nieuchronnie z roku na rok rośnie, co spowodowane jest gwałtownym postępem techniki oraz technologii elektronicznej i informatycznej. Gospodarowanie tymi odpadami uregulowane zostało w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005, nr 180, poz. 1495) i nałożyło nowe obowiązki na wszystkich produkujących, wprowadzających, zbierających i użytkujących ten sprzęt.

Autorzy ustawy, tworząc ją, mieli na celu zmniejszenie ilości odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) trafiających na składowiska, do spalarni bądź też innych miejsc ich utylizacji, gdzie mogły zagrażać zdrowiu i życiu ludzi oraz wpływać negatywnie na jakość środowiska.

 
Współpraca transgraniczna i euroregionalna
Idea współpracy transgranicznej narodziła się we Francji w XIX wieku. Od tego czasu termin ten staje się szerzej znany. Współpraca miała być obroną przed centralizacją życia społeczno-politycznego, ochroną własnej tożsamości i świadomości narodowej.

Zapoczątkowano zainteresowanie kulturą ludową, specyfiką narodową, a także wzmogło się poczucie odrębności etniczno-językowej. Powstała koncepcja utworzenia systemu rynków odrębnych, lokalnych oraz wzmocnienie w ten sposób więzi gospodarczych.
 
Finansowanie OZE tanimi kredytami z BOŚ
Nakłady na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w 2006 r. przekroczyły 8,8 mld złotych (w tym ponad 6,8 mld na ochronę środowiska i 2,0 mld na gospodarkę wodną). W stosunku do roku 2005 stanowi to 115%. Biorąc pod uwagę samą ochronę środowiska największe środki zostały przeznaczone na inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód (3,9 mld zł). Na drugim miejscu znalazła się ochrona powietrza (1,8 mld zł), gdzie jedną z grup stanowiły niekonwencjonalne źródła energii z nakładami rzędu 205 mln zł.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to obszar inwestowania w ochronę środowiska, dostępny zarówno dla dużych przedsiębiorców, jak i dla osób fizycznych. Jeszcze niedawno była to sfera zarezerwowana dla hobbystów, dziś – szerokie pole dla realizacji zobowiązań, a także poprawy ekonomiki funkcjonowania firmy czy gospodarstwa domowego.

 

© 2022 Grupa INFOMAX