Advertisement
Odpady w Sosnowcu modelowo i europejsko
Image
Fot. WFOŚIGW w Katowicach

16 lutego w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu uroczyście podpisano umowę między Miejskim Zakładem Składowania Odpadów a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej budowy kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu.
 
Zmiany w odpadach - przyjęte przez Sejm
Image
Koniec szarej strefy w demontażu pojazdów, zaostrzenie sankcji za nielegalne składowanie odpadów i przepisy, które umożliwią nam wypełnienie unijnych zobowiązań. Sejm po rozpatrzeniu poprawek Senatu przyjął ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy przygotowało Ministerstwo Środowiska.
 
Krok po kroku jak być Eko w 2010 roku
Image
Zakład Zagospodarowania Odpadów wraz z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania wydał kalendarz promujący ekologię zt. „Krok po kroku jak być Eko w 2010 roku”. Dzięki kalendarzowi mieszkańcy dowiedzą się jak właściwie postępować z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Znajdą w nim także tak potrzebne informacje jak adresy Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych, terminy i miejsca zbiórek poszczególnych odpadów czy dokładny harmonogram kursowania Gratowozu.
 
W Łodzi śmieci są na dobrej drodze
Image
Rozpoczynamy kolejną akcję informacyjną dotyczącą selektywnej zbiórki odpadów. Na przystankach MPK pojawiły się plakaty, a już niebawem w budynkach wielorodzinnych wywieszone zostaną ulotki informacyjne. Pragniemy jeszcze bardziej upowszechnić wśród mieszkańców naszego miasta, reguły selektywnej zbiórki odpadów. Powodzenie całego systemu segregacji odpadów jest zależne od każdego mieszkańca Łodzi...
 
Bliżej europejskiej dotacji
Image
18 grudnia Franciszek Procek – Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Katowicach w imieniu Ministra Środowiska przekazał Gminie Sosnowiec potwierdzenie otrzymania dofinansowania w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko budowy kompleksowego systemu gospodarki odpadami w mieście. Był to kolejny krok po podpisaniu w 2008 roku pre-umowy dotyczącej możliwości uzyskania środków Unii Europejskiej na realizację projektu, należącego do grupy przedsięwzięć zgłaszanych w trybie pozakonkursowym.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 28 - 36 z 41

© 2021 Grupa INFOMAX