Advertisement
Polska sprzedała Irlandii jednostki do emisji za 15 mln euro
Image
Zakończono formalności związane z kolejną umową sprzedaży polskich jednostek emisji CO2, tym razem Irlandii. Transakcja o wartości 15 mln euro jest czwartą umową zawartą przez Polskę i powiększa zyski z handlu emisjami do ponad 80 mln euro (blisko 320 mln zł). Umowa podpisana ze strony polskiej przez ministra środowiska, prof. Andrzeja Kraszewskiego była zawarta za pośrednictwem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOR).
 
Ponad 1 mld zł kredytów dla samorządów na inwestycje proekologiczne
Image
Od momentu uruchomienia przez NFOŚiGW nowych instrumentów finansowych dla samorządów terytorialnych, mimo kryzysu gospodarczego wydano decyzje o objęciu dopłatami 1,1 mld zł kredytów bankowych na inwestycje proekologiczne o wartości ok. 5 mld zł. Obok programów dla jednostek samorządu terytorialnego prowadzonych przez NFOŚiGW z udziałem banków przygotowywany jest właśnie program dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych. Funkcjonują także programy dla przedsiębiorców.
 
Europejskie dotacje dla Jaworza
Image
6 stycznia Franciszek Procek – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach w imieniu Ministra Środowiska przekazał Zdzisławowi Bylokowi wójtowi Gminy Jaworze dokument potwierdzający przyznanie unijnych środków na dofinansowania realizacji projektu zakładającego kompleksowe uporządkowanie w gminie gospodarki ściekowej i budowę kanalizacji.
 
Piąta umowa o dofinansowanie z POIiŚ w województwie śląskim
Image
18 września w Łaziskach Górnych w obecności Adama Zdziebły - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego - i Bogusława Śmigielskiego – Marszałka Województwa Śląskiego podpisano umowę o dofinansowaniu ze środków unijnych budowy systemu kanalizacji w gminie. W imieniu Instytucji Wdrażającej, jaką jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, umowę podpisała Prezes Zarządu Funduszu Gabriela Lenartowicz, wnioskodawcę reprezentował Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych Piotr Zienc.
 
Ponad miliard euro na innowacyjne inwestycje
Image
Analiza SWOT dotycząca sektora przedsiębiorstw w Polsce wskazuje na niski poziom ich innowacyjności oraz niską skłonność do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań. Jednocześnie polska gospodarka charakteryzuje się niewielkim udziałem produktów nowych i zmodernizowanych w produkcji sprzedanej i niskim udziałem produktów wysokoprzetworzonych i wysokiej techniki w eksporcie. Niskie są nakłady przedsiębiorstw na B+R. Niewielki jest również udział sektora usługowego w tworzeniu PKB.
 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 19 - 25 z 25

© 2024 Grupa INFOMAX