Advertisement
Rządowa inicjatywa na rzecz ochrony klimatu

ImageCzy działania firm zmierzające do ochrony środowiska są na dobrej drodze? Takie pytanie stawiano sobie na dorocznym spotkaniu w ramach kampanii „ecosense”, które odbyło się 29 listopada 2007 r. w Berlinie. Problem globalnego ocieplenia jest tak poważny, że oficjalnie zajął się nim niemiecki rząd.

 
Łódzka inwestycja za 50 mln euro

Oprócz Zadania 03 pod nazwą „Modernizacja dystrybucyjnej sieci wodociągowo- -kanalizacyjnej w Łodzi” Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. zleci spółce Infra z Grupy Kapitałowej PBG wykonanie modernizacji kanalizacji deszczowej - Zadanie 04 projektu „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”.

 
Dyrektywa w sprawie zarządzania ryzykiem powodziowym

Celem wchodzącej 26 listopada 2007 roku w życie dyrektywy w sprawie zarządzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie takiego ryzyka i skutków powodzi na terytorium Unii Europejskiej. Dyrektywa przewiduje obowiązek transgranicznego negocjowania kwestii zarządzania ryzykiem powodziowym oraz zawiera istotne zobowiązania na rzecz zwiększenia jawności informacji i zaangażowania obywateli.

 
««  start « poprz. 41 42 43 44 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 388 - 390 z 390

© 2021 Grupa INFOMAX