Advertisement
expoECO 2008
13 - 15 maja 2008
Targi Ochrony Środowiska i Energii Odnawialnej ? expoECO
Katowice, Centrum Kongresowo ? Targowe ?SPODEK?


expoECO to jedno z największych wydarzeń dla osób związanych z ochroną środowiska w Polsce.
W ramach spotkania zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania z zakresu ochrony środowiska w następujących sektorach tematycznych:

 • odnawialne źródła energii
 • gospodarka odpadami, recykling
 • gospodarka wodno - ściekowa
 • ochrona powietrza, hałas, wibracje
 • technika komunalna
 • edukacja ekologiczna

 

Targom towarzyszyć będą również specjalistyczne seminaria, konferencje, warsztaty oraz pokazy i prezentacje.

Podczas pierwszego dnia Targów odbędzie się Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej organizowane wspólnie z Instytutem Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO).

Uroczystego otwarcia Forum dokona Minister Środowiska Pan Maciej Nowicki. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, fundacji Ekofundusz.

Tematem przewodnim Forum będzie kwestia wsparcia finansowego inwestycji słonecznych zarówno po stronie producenta jak i klienta. Dodatkowo zostaną zaprezentowane wyniki tegorocznych, skonsolidowanych danych statystycznych z zakresu energetyki słonecznej .


Drugi dzień poświęcony będzie tematyce odpadów, recyklingu i rynku opakowań. Tematy poruszane podczas konferencji będą dotyczyć m.in.

- odzysku i recyklingu odpadów elektrycznych i elektronicznych

- odzysku odpadów metodami termicznymi

- odpowiedzialności przedsiębiorców za odpady opakowaniowe oraz obowiązku odzysku i recyklingu


Zwiedzający to:

 • producenci i dystrybutorzy produktów i usług związanych z ochroną środowiska
 • przedstawiciele samorządów lokalnych
 • decydenci reprezentujący sektor przemysłowy
 • osoby decyzyjne w kluczowych sektorach dla środowiska
 • jednostki naukowo-badawcze, organizacje ekologiczne, uczelniebiura projektowe, architekci, inżynierowie
 • klienci indywidualni

 

Wierzymy, że i Państwa nie zabraknie na tej imprezie.

Kontakt: Joanna Frysztak

 

e-mail: j.frysztak@expokatowice.pl, tel. 032 201 86 71, fax. 032 250 00 47

 

 

© 2022 Grupa INFOMAX