Advertisement
AUZO2008
Image

V Międzynarodowa Konferencja Oleje i Paliwa dla Zrównoważonego Rozwoju AUZO2008, jest platformą
wymiany informacji i doświadczeń przedstawicieli nauki, przemysłu i samorządów w dziedzinie najnowszych
technologii produkcji, transportu, utylizacji jak też aspektów prawno-ekonomicznych i środowiskowych
związanych z sektorem olejów i paliw.


V Międzynarodowa Konferencja Oleje i Paliwa dla Zrównoważonego Rozwoju AUZO2008, jest platformą
wymiany informacji i doświadczeń przedstawicieli nauki, przemysłu i samorządów w dziedzinie najnowszych
technologii produkcji, transportu, utylizacji jak też aspektów prawno-ekonomicznych i środowiskowych
związanych z sektorem olejów i paliw.
Przyjazne dla środowiska przetwarzanie paliw kopalnianych oraz rozsądne ich wykorzystywanie zasobów
odnawialnych ma zasadnicze i strategiczne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju Europy i świata. Od
głębszego zrozumienia wpływu olejów i paliw na środowisko zależy rozwój i wdrażanie innowacyjnych oraz
proekologicznych technologii, przekazanych kolejnym pokoleniom planety Ziemia.
Szczególnie mile są widziani przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, którzy biorąc w niej udział
będą mogli poznać najnowsze technologie, nawiązać kontakty biznesowe oraz brać udział w przygotowaniu
wspólnych projektów w ramach międzynarodowych programach badawczo-rozwojowych.
Głównymi tematami konferencji są:
1. Ropa naftowa i gaz ziemny
2. Piaski bitumiczne i łupki naftowe.
3. Sekwestracja CO2 i handel emisjami
4. Zagrożenia ekologiczne spowodowane wypadkami, w tym wyciekami olejowymi.
5. Czystsza produkcja w sektorze olejów i paliw
6. Smary
7. Alternatywne paliwa
8. Biopaliwa i bioenergia

W ramach powyższych tematów omówione zostaną następujące aspekty:
1. procedury analityczne i charakterystyka
2. zastosowanie nanotechnologii
3. dystrybucja i wpływ na środowisko
4. zarządzanie i kwestie prawne.
 

© 2021 Grupa INFOMAX