Advertisement
Człowiek sprawcą zmian klimatu
2 października br. w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie został oficjalnie przedstawiony, po raz pierwszy w Polsce, 4. Raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC). Wynika z niego, że zmiany klimatu spowodowane są aż w 80% przez działalność człowieka. Prezentacja najważniejszego z raportów IPCC  połączona została z pierwszą formalną wizytą naukowców IPCC w naszym kraju. Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach akcji edukacyjnej Ministerstwa Środowiska - Partnerstwo dla Klimatu.

4. Raport IPCC obejmuje, m.in.: analizę historycznych zmian klimatu i projekcje przyszłych zmian w skali globalnej i regionalnej, konsekwencje ocieplenia atmosfery Ziemi w różnych dziedzinach oraz metody zapobiegania zmianom klimatu i łagodzenia ich skutków. Zaprezentowane w nim rezultaty badań, przeprowadzonych w wielu ośrodkach badawczych na świecie, dowodzą m.in., że globalna emisja gazów cieplarnianych wzrosła od początku ery przemysłowej, tj. od roku 1750 aż o 70%. Te rewolucyjne wnioski, podkreślające, że działalność człowieka w głównej mierze przyczynia się do zmian klimatu, stwarzają podstawę do globalnej dyskusji na ten temat pod auspicjami ONZ.
Nad treścią merytoryczną Raportu pracowało ponad 600 wybitnych naukowców i specjalistów z 40 krajów, w tym również z Polski. Wśród nich znaleźli się m.in.: prof. Mirosław Miętus, kierownik Zakładu Klimatologii w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz kierownik Katedry Meteorologii i Klimatologii Instytutu Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, prof. Zbigniew Kundzewicz z Zakładu Badania Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu oraz Pracowni Klimatu i Zasobów Wodnych, a także prof. Piotr Tryjanowski z Zakład Ekologii Behawioralnej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naukowcy ci znaleźli się w gronie osób wyróżnionych przez IPCC specjalnym dyplomem potwierdzającym ich wkład w uzyskanie w grudniu 2007 roku Pokojowej Nagrody Nobla przez Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu wraz z Alem Gorem, byłym wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych.
Rangę i znaczenie 4. Raportu IPCC prof. Miętus ocenia w następujący sposób: Jest on efektem bardzo skrupulatnej analizy publikacji naukowych, które ukazały się po opublikowaniu 3. Raportu IPCC w 2001 roku. Przedstawia on najbardziej wiarygodne i kompleksowe informacje dotyczące zmiany klimatu. W sposób jakościowy i ilościowy opisuje wspomniane zjawisko, jego wpływ, a także sposoby ograniczenia negatywnych skutków. Z tego powodu 4. Raport IPCC stanowi naukową podstawę do dyskusji nad zagadnieniami dotyczącymi dostosowania się do występujących zmian, jak również ograniczenia ich tempa. Prestiż, jakim cieszy się Nagroda Nobla podnosi jeszcze znaczenie Raportu, a także innych dokumentów opracowywanych przez IPCC i przekazywanych do sekretariatu UNFCCC.
Prezentacja 4. Raportu IPCC dokonana została podczas warsztatów dla mediów poświęconych zagadnieniom globalnego ocieplenia, organizowanych przez IPCC oraz Instytut Gospodarki i Meteorologii Wodnej w Warszawie (IMGW) w ramach inicjatywy Partnerstwo dla Klimatu. Patronat nad wykładami objął prof. Maciej Nowicki, Minister Środowiska, a jednocześnie gospodarz zbliżającego się szczytu COP 14 w Poznaniu.
4. Raport IPCC można pobrać na stronie:  http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-syr.htm

IPCC zostało powołane we wrześniu 1988 roku przez Światową Organizację Meteorologiczną oraz Program ds. Środowiska ONZ (The United Nations Environment Programme - UNEP). Jego celem jest naukowa ocena ryzyka związanego z wpływem działalności ludzkiej na klimat, określenie metod i sposobów dostosowania się i przeciwdziałania występującym zmianom klimatu, a także spowolnieniach ich negatywnych skutków. Głównymi dokumentami IPCC są raporty dotyczące globalnego procesu zmian klimatu, które odgrywają znaczącą rolę w formowaniu narodowych i międzynarodowych programów klimatycznych oraz polityki finansowania badań zmian klimatycznych. Pierwszy raport IPCC został opublikowany w 1990 roku, kolejne w 1995, 2001, a ostatni - czwarty -  w 2007 roku. Raporty IPCC dostępne są na stronie internetowej: http://www.ipcc.ch

Partnerstwo dla Klimatu (PDK) to inicjatywa Ministerstwa Środowiska powołana do życia w ramach przygotowań do szczytu COP 14 (14 Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, 1-12 grudnia, Poznań). Celem Partnerstwa jest zachęcanie Polaków do proekologicznych zachowań oraz prowadzenie kompleksowych, innowacyjnych działań edukacyjnych i promocyjnych, które przyczynią się do podniesienia świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu. W ramach PDK organizowane są liczne wydarzenia (konferencje, debaty, happeningi, konkursy oraz spotkania prasowe) poprzedzające szczyt klimatyczny w Poznaniu w dniach 1-12 grudnia 2008 r., a kierowane zarówno do społeczeństwa, jak też do przedsiębiorców, decydentów i liderów opinii. Partnerami dla Klimatu są instytucje, które aktywnie włączają się w działania proekologiczne i wykazują troskę o środowisko. Wśród nich są m.in.: ambasady, izby przemysłowo-handlowe, organizacje rządowe i pozarządowe oraz urzędy miast zaangażowane w organizację COP 14.

***

COP 14 (Conference of the Parties - COP) 14 Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) wraz z 4. Sesją Spotkania Stron Protokołu z Kioto) odbędzie się 1-12 grudnia 2008 r. w Poznaniu. Organizatorem Konferencji jest Sekretariat Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu (UNFCCC, www.unfccc.int), gospodarzem - Rząd RP, a koordynatorem przygotowań z ramienia Rządu - Ministerstwo Środowiska RP (www.cop14.gov.pl). Zespół COP 14 odpowiedzialny jest za działania organizacyjne, promocyjne i współpracę z mediami. Zespół ds. merytorycznych COP 14 wspiera Prezydenta COP w zakresie przygotowań merytorycznych.


Magda Sikorska
Koordynatorka ds. mediów / Oficer Łącznikowy Kraju Goszczącego COP 14
magda.sikorska@cop14.gov.pl

Prof. Mirosław Miętus
Kierownik Zakładu Klimatologii w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Miroslaw.Mietus@imgw.pl

Joanna Józefiak
Account Executive, Partner of Promotion
Partner of Promotion
j.jozefiak@partnersi.com.pl

 

© 2021 Grupa INFOMAX