Advertisement
11. edycja Konkursu "Lider Polskiej Ekologii"
ImageDobiega końca 11. edycja Konkursu Ministra Środowiska "Lider Polskiej Ekologii". Zadaniem Konkursu jest upowszechnianie pozytywnych wzorców i metod osiągania sukcesów gospodarczych dzięki działaniom na polu ochrony środowiska. Konkurs to także promocja i budowanie prestiżu polskiej ochrony środowiska. Tytuł "Lider Polskiej Ekologii" przyznawany od 1997 roku stał się ważnym elementem promocji, a także zachętą dla kolejnych polskich firm i samorządów do redukcji emisji zanieczyszczeń, oszczędności energii, zmniejszenia zużycia zasobów naturalnych i ochrony przyrody.

W tegorocznej edycji do Konkursu przystąpiły 134 jednostki - 79 gmin, związków gmin i powiatów oraz 53 przedsiębiorstwa. Do wizytacji, stanowiących końcowy etap oceny, Rada Programowa wybrała 41 przedsięwzięć.
22 października 2008 r. podczas uroczystego koncertu galowego w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej w Warszawie poznamy laureatów 11. edycji Konkursu Ministra Środowiska "Lider Polskiej Ekologii". Pan Maciej Nowicki, Minister Środowiska wręczy przedstawicielom 15 jednostek statuetkę i prestiżowy tytuł "Lider Polskiej Ekologii". Przyzna także 23 wyróżnienia. Galę uświetni koncert Grupy MoCarta.

Informacji o Konkursie udzielają:

Sekretariat Konkursu "Lider Polskiej Ekologii"
Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, ul. Kossutha 6, 40-844 Katowice
tel.: (32) 25 46 031 wew. 136, 280; fax.: (32) 25 41 717, e-mail: lider@ietu.katowice.pl

Departament Edukacji i Komunikacji Społecznej
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel.: (22) 579-24-71; fax: (22) 579-24-73
e-mail: deisk@mos.gov.pl


Wanda Jarosz

Sekretarz Rady Programowej Konkursu


Image
 

© 2022 Grupa INFOMAX