Advertisement
Sopocka konferencja WFOŚiGW

Adaptacja do zmian klimatu jest konieczna
- powiedział Minister Środowiska Maciej Nowicki na sopockiej konferencji WFOŚiGW w Gdańsku. Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu w regionach nadmorskich Bałtyku - to temat konferencji, która odbyła się w 22 maja br. w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie. W spotkaniu, którego organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, wziął udział Minister Środowiska prof. Maciej Nowicki.

Podczas spotkania Minister Nowicki przedstawił informacje na temat polityki Polski w zakresie ograniczania skutków zmian klimatu. Jak zaznaczył, najbardziej dokuczliwym skutkiem tych zmian dla naszego kraju będzie zmniejszenie zasobów wody. Stąd niezbędne są działania związane m.in. z przechwytywaniem wody, melioracją oraz retencją, w tym retencją wody deszczowej w miastach.

Zdaniem Ministra Środowiska kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, powinny znacznie obniżyć emisję CO2, a decyzje dotyczące energetyki muszą być podejmowane już teraz. - Adaptacja do zmian klimatu jest konieczna. Teraz jest czas na działanie - podkreślił w swoim wystąpieniu prof. Maciej Nowicki.

W trakcie konferencji odbyły się prelekcje na temat wpływu zmian klimatu na środowisko morskie. Poruszono kwestie równoważonego rozwoju województwa pomorskiego, w kontekście "Strategii rozwoju regionu Morza Bałtyckiego". Spotkanie było również okazją do omówienia spraw związanych z rozwojem inwestycji i programów służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Honorowy patronat nad konferencją objęli Minister Środowiska prof. Maciej Nowicki i Marszałek Województwa Pomorskiego Jan Kozłowski.

Ministerstwo Środowiska

 

© 2021 Grupa INFOMAX