Advertisement
Innowacja Roku 2009
Image
Z przyjemnością informujemy, że konkurs „Innowacja Roku 2009” nad którym patronat sprawuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Centrum Innowacji FIRE został rozstrzygnięty, a Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych znalazł się w gronie laureatów.

Tytuł „Innowacji Roku 2009” otrzymał SINZaP - System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza.

System Identyfikacji Napływu Zanieczyszczeń Powietrza (SINZaP) jest działającym w czasie rzeczywistym systemem do modelowania emisji zanieczyszczeń i stężeń zanieczyszczeń powietrza, podobnym do sieci neuronowej, przeznaczonym dla specjalistów w zakresie zarządzania jakością powietrza. SINZaP składa się z czterech głównych modułów:
  • modułu danych, w tym skanera danych o jakości powietrza udostępnionych w Internecie,
  • modułu przygotowania danych meteorologicznych,
  • modułu BackTrack do symulacji emisji zanieczyszczeń i symulacji stężeń,
  • modułu modyfikującego parametry źródeł na podstawie analizy wyników modelowania i wyników monitoringu.
W latach 2005-2006 rozszerzono możliwość wykorzystania przez SINZaP informacji o jakości powietrza dostępnych w Internecie. Wprowadzono możliwość wykorzystania serwisu meteorologicznego zawierającego 3D pole wiatru i temperatury, wysokość warstwy mieszania, opadów atmosferycznych, natężenia promieniowania słonecznego. Zastosowano moduł symulacji stężeń oparty na modelu VLSTrack. Dzięki tym modyfikacjom oraz dzięki włączeniu prognoz meteorologicznych HIRLAM (FMI) stało się możliwe wykorzystanie SINZaP jako podstawowego narzędzia do prognozowania jakości powietrza dla wybranych stacji monitoringu na obszarze województwa śląskiego w ramach serwisu informacyjnego utworzonego w projekcie MARQUIS Programu eContent.

„Innowacja Roku” to ogólnopolski Program o charakterze konkursowym, mający na celu promocję idei innowacyjności, nowoczesnych unikalnych i oryginalnych rozwiązań organizowany przez Forum Biznesu. Patronat nad programem sprawuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Centrum Innowacji FIRE.

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

 

© 2021 Grupa INFOMAX