Advertisement
Laureaci 12 edycji "Lidera Polskiej Ekologii"
Do 12. edycji Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii” zgłoszono  94 przedsięwzięcia, w tym w kategorii: przedsiębiorstwo - 39, wyrób - 16 , jednostka samorządu terytorialnego - 39. Do wizytacji, stanowiących końcowy etap oceny, Rada Programowa wybrała 29 jednostek, spośród których wyłoniono 16 zdobywców tytułu „Lider Polskiej Ekologii”. Przyznano także 8 wyróżnień.

„LIDER POLSKIEJ EKOLOGII 2009”

KATEGORIA: JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Podkategoria GMINA MIEJSKA

    Miasto Lublin woj. lubelskie – za Selektywną zbiórkę odpadów systemem lubelskim - wzór dla innych gmin

    Miasto Poznań, woj. wielkopolskie – za  Działania w ramach projektu „Poznań 2008. Rok Klimatu i Środowiska”

Podkategoria GMINA MIEJSKO-WIEJSKA

    Tytułu nie przyznano w podkategorii GMINA MIEJSKO-WIEJSKA

Podkategoria GMINA WIEJSKA 

    Gmina Bolesławiec, woj. dolnośląskie – za Proekologiczne działania Gminy Bolesławiec ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadowej i wodno-ściekowej

    Gmina Komorniki, woj. wielkopolskie – za Gospodarkę wodno-ściekową i gospodarkę odpadami w Gminie Komorniki

Podkategoria POWIAT

    Powiat Policki, woj. zachodniopomorskie – za Kompleksowe działania Powiatu Polickiego służące ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód podziemnych

Podkategoria ZWIĄZEK GMIN

    Tytułu nie przyznano w podkategorii ZWIĄZEK GMIN

 
KATEGORIA: PRZEDSIĘBIORSTWO

Podkategoria PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE

    PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A. w Rogowcu, woj. łódzkie – za Rekultywację terenów pogórniczych w PGE KWB Bełchatów S.A.

    Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., woj. małopolskie – za Projekt wspólnych wdrożeń na instalacji kwasu azotowego dwuciśnieniowego

Podkategoria PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE

    Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju, woj. śląskie – za Ochronę ekosystemów wodnych i lądowych w rejonach górniczych

Podkategoria PRZEDSIĘBIORSTWO LEŚNE, ROLNICZE, PRZYRODNICZE

    Nadleśnictwo Jedwabno, woj.  warmińsko-mazurskie –  za Renaturalizację biotopu cietrzewia i jego ochronę na poligonie Muszaki

    Karkonoski Park Narodowy, woj. dolnośląskie – za Kompleksową ochronę ekosystemów w Karkonoskim Parku Narodowym

Podkategoria PRZEDSIĘBIORSTWO ŚWIADCZĄCE USŁGI KOMUNALNE

    Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. w Tarnowie, woj. małopolskie– za Aglomeracyjno-zlewniowy model zarządzania siecią wodociągową i kanalizacyjną w obszarze wschodniej Małopolski

    Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu, woj. wielkopolskie – za Kompleksową gospodarkę odpadami - działania minimalizujące negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze w aglomeracji poznańskiej

 
KATEGORIA: WYRÓB

Podkategoria PRODUKTY

    Nadleśnictwo Świebodzin, woj. lubuskie – za Zające i kuropatwy do zasiedleń w łowiska otwarte

    PPH UTEX Sp. z o.o. w Rybniku, woj. śląskie – za Hydrauliczne spoiwo drogowe SOLITEX i spoiwo do ulepszania gruntów SOLITEX

Podkategoria TECHNOLOGIE

    Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie, woj. mazowieckie – za Wdrożenie bezpiecznych dla środowiska technologii materiałów i wyrobów w elektronice

Podkategoria URZĄDZENIA

    EKO-PIL Remigiusz Pilas w Różynach, woj. pomorskie – za Ekologiczną przemysłową myjkę tunelową PMPSCH 500T

    
WYRÓŻNIENIA


KATEGORIA: JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Podkategoria GMINA MIEJSKA


    Wyróżnienia nie przyznano w podkategori GMINA MIEJSKA

Podkategoria GMINA MIEJSKO-WIEJSKA

    Wyróżnienia nie przyznano w podkategori GMINA MIEJSKO-WIEJSKA

Podkategoria GMINA WIEJSKA

    Wyróżnienia nie przyznano w podkategori GMINA WIEJSKA

Podkategoria POWIAT

    Powiat Koniński, woj. wielkopolskie – za Kompleksowe działania Powiatu Konińskiego z zakresu ochrony środowiska

Podkategoria ZWIĄZEK GMIN

    Wyróżnienia nie przyznano w podkategori ZWIĄZEK GMIN


KATEGORIA: PRZEDSIĘBIORSTWO

Podkategoria PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE

    Wyróżnienia nie przyznano w podkategori PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE

Podkategoria PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE


    PPH Ubój i Przetwórstwo Indyka - Joanna Giżewska w Rawiczu, woj. wielkopolskie  – za Proekologiczne przedsięwzięcia na rzecz ochrony środowiska w zakładzie PPH Ubój i Przetwórstwo Indyka - Joanna Giżewska
    Przedsiebiorstwo PROMAX s.j. Z.Fórmanek-Okrój, W.Okrój w Ostrowie Wielkopolskim, woj. wielkopolskie – za Wykorzystanie w działalności firmy wszystkich źródeł energii odnawialnej

    PROTE - Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. w Poznaniu, woj. wielkopolskie – za Rekultywację środowiska naturalnego

Podkategoria PRZEDSIĘBIORSTWO LEŚNE, ROLNICZE, PRZYRODNICZE

    Nadleśnictwo Przymuszewo, woj. pomorskie – za Budowę systemu nawadniającego w dolinie rzeki Kulawy na terenie Nadleśnictwa Przymuszewo

    Nadleśnictwo Syców, woj. dolnośląskie – za Praktyczne wdrażanie innowacyjnych metod mikrorozmnażania roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem

Podkategoria PRZEDSIĘBIORSTWO ŚWIADCZĄCE USŁUGI KOMUNALNE

    Wyróżnienia nie przyznano w podkategori PRZEDSIĘBIORSTWO ŚWIADCZĄCE USŁUGI KOMUNALNE


KATEGORIA:  WYRÓB


Podkategoria PRODUKT


    Wyróżnienia nie przyznano w podkategori PRODUKT

Podkategoria TECHNOLOGIE

    Nadleśnictwo Bytnica, woj. lubuskie – za Wzbogacenie bioróżnorodności w lasach Nadleśnictwa Bytnica przez zastosowanie Metody Sobańskiego

Podkategoria URZĄDZENIA

    Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, woj. mazowieckie – za Rekonstrukcję Kanału AugustowskiegoLider Polskiej Ekologii
 

© 2022 Grupa INFOMAX