Advertisement
POIiŚ a miasto Lublin
Image9 grudnia br w Lublinie, podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie”. Inwestycja otrzymała 6,8 mln zł dotacji z POIiŚ. Za jej realizację odpowiedzialne jest Miasto Lublin. Ukończenie inwestycji planowane jest na koniec 2010 roku.

Projekt zgłoszony do działania 9.3 POIiŚ zakłada przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji 3 obiektów użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Lublin.

    * Gimnazjum nr 1 - przy ul. Kunickiego 116 w Lublinie,
    * Gimnazjum nr 2 - przy ul. Lwowskiej 11 w Lublinie,
    * Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 przy Al. Spółdzielczości Pracy 65 w Lublinie

 
W zakres rzeczowy projektu wchodzą następujące elementy: docieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, modernizacja centralnego ogrzewania, węzłów cieplnych oraz  instalacja solarna.

W wyniku realizacji projektu zmniejszy się  zużycia energii w ilości 3141,1 MWh/rok oraz wielkość emisji CO2  w ilości 1 502,5 ton/rok.
W uroczystym podpisaniu umowy oraz towarzyszącej konferencji prasowej wzięli udział:

    * Adam Ździebło – podsekretarz stanu MRR
    * Jan Wiater – z-ca prezesa zarządu NFOŚiGW
    * Władze Lublina reprezentowane przez Adama Wasilewskiego – prezydenta miasta.


Tydzień później, grupa zaproszonych dziennikarzy z redakcji ogólnokrajowych wizytowała wspomniany Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. Na miejscu zapoznano się ze specyfiką funkcjonowania takiego ośrodka oraz postępami prac termomodernizacyjnych.  Wyjazd studyjny zorganizowano w ramach promocji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Witold Maziarz
Rzecznik Prasowy
NFOŚiGW
 

© 2024 Grupa INFOMAX