Advertisement
Wręczono nagrody w konkursie EkoAktywni 2009
Image
18 grudnia w Kinoteatrze „RIALTO” w Katowicach uroczyście wręczono nagrody w ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach konkursie dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność proekologiczną pn. EkoAktywni 2009. Jury konkursu oceniało organizacje o charakterze regionalnym i ponadregionalnym realizujące programy z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i profilaktyki zdrowotnej dzieci. Na konkurs napłynęło 21 zgłoszeń. Zarząd WFOŚiGW w Katowicach w przyznał nagrody finansowe laureatom w wysokości od 20 tys. zł do 50 tys. zł oraz wyróżnienia po 10 i 5 tysięcy zł. Celem konkursu było wyróżnienie najlepszych i zachęcenie innych do zwiększonej aktywności w zakresie szeroko pojętej działalności proekologicznej.


Gabriela Lenartowicz – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach otwierając uroczystość mówiła, że jest to dobra okazja by nagrodzić prawdziwych pasjonatów i obrońców przyrody, którym często zapomina się choćby nawet podziękować za to co robią i za to, że są. Również wicewojewoda śląski Adam Matusiewicz zwrócił uwagę na to, że kilka tysięcy ludzi skupionych w organizacjach i fundacjach ekologicznych w woj. śląskim w bardzo istotny sposób na co dzień uzupełnia pracę ludzi zawodowo zajmujących się ochroną środowiska i edukacją ekologiczną.


Katowickie spotkanie z okazji wręczenia przez WFOŚiGW w Katowicach nagród w zorganizowanym po raz drugi konkursie adresowanym do ekologicznych organizacji pozarządowych, dla wielu ich członków stało się także okazją do wymiany doświadczeń, zapoznania się z osiągnięciami innych oraz do rozmów o sposobach rozwiązywania problemów mieszkańców województwa śląskiego związanych z ochroną środowiska.


Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych i wyróżnionych organizacji pozarządowych w konkursie EkoAktywni 2009.

   1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska – nagroda finansowa w wysokości 50 tys. zł,
   2. Fundacja Ekologiczna ARKA, Bielsko-Biała – nagroda finansowa w wysokości 40 tys. zł,
   3. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja, Wilkowice – nagroda finansowa w wysokości 40 tys. zł,
   4. Polska Izba Ekologii, Katowice – nagroda finansowa w wysokości 40 tys. zł
   5. Fundacja na Rzecz Dzieci ”Miasteczko Śląskie”, Miasteczko Śląskie – nagroda finansowa w wysokości 30 tys. zł,
   6. Stowarzyszenie Ziemia i MY – Centrum Edukacji Ekologicznej, Dąbrowa Górnicza – nagroda finansowa w wysokości 20 tys. zł,
   7. Stowarzyszenie „Sopel”, Będzin – nagroda finansowa w wysokości 20 tys. zł,
   8. Polski Klub Ekologiczny Okręgi Górnośląski, Katowice – nagroda finansowa w wysokości 20 tys. zł,
   9. Fundacja Ekologiczna „Silesia”, Katowice – nagroda finansowa w wysokości 20 tys. zł.

Wyróżnienia finansowe po 10 tys. zł:

   1. Liga Ochrony Przyrody Katowice,
   2. Liga Ochrony Przyrody Bielsko-Biała,
   3. Liga Ochrony Przyrody Częstochowa,

Wyróżnienia po 5 tys. zł:

   1. Polski Klubu Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach,
   2. Śląski Ogród Botaniczny – Mikołów,
   3. Stowarzyszenie SUMINA na rzecz Odnowy i Rozwoju Górnego Śląska.


WFOŚiGW w Katowicach

 

© 2022 Grupa INFOMAX