Advertisement
Inauguracja Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej
ImageW poniedziałek 11 stycznia 2010 r. w Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie odbyła się oficjalna inauguracja Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej. Gospodarzem spotkania był dr Norbert Röttgen - Federalny Minister Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego Niemiec, pełniący obecnie funkcję Przewodniczącego Prezydium Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele rządu federalnego Niemiec na czele z Kanclerz Angelą Merkel, przedstawiciele parlamentu niemieckiego, władz regionalnych, organizacji i instytucji naukowych oraz zaproszeni goście zagraniczni, w tym Dyrektor Wykonawczy UNEP i Sekretarz Wykonawczy Konwencji o różnorodności biologicznej.

Otwierając spotkanie Minister Röttgen podkreślił, że rok 2010 został proklamowany przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej nie w celu radosnego świętowania, ale podniesienia świadomości społecznej i pilnego podjęcia skutecznych działań na rzecz zachowania środowiska przyrodniczego naszej planety.

Kanclerz Angela Merkel wezwała kraje rozwinięte i rozwijające się do inwestowania w ochronę przyrody, oznajmiając że zachowanie różnorodności biologicznej jest priorytetowym zagadnieniem dla niej osobiście i dla całego niemieckiego rządu, zagadnieniem równie ważnym jak zmiany klimatu. Potrzebujemy pilnych działań już teraz, a nie w dalszej przyszłości. Rok 2010 jest dobrą do tego okazją. Kanclerz wezwała do zwiększenia wydatków na ochronę przyrody, prowadzenia skutecznej polityki ochrony zasobów przyrodniczych, w tym poprzez utworzenie ogólnoświatowej sieci obszarów chronionych, działania ukierunkowane na zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej oraz do sprawiedliwego podziału korzyści z wykorzystania zasobów genetycznych. Wskazała również na potrzebę utworzenia, na wzór panelu klimatycznego, nowego organu Narodów Zjednoczonych zajmującego się wykorzystywaniem naukowej wiedzy przyrodniczej w działalności politycznej.

Achim Steiner, Dyrektor Wykonawczy UNEP potwierdził potrzebę lepszego powiązania nauki i polityki, co pomogłoby w procesie podejmowania decyzji. Przypomniał, że niestety nie udało się zatrzymać utraty różnorodności biologicznej i jedna piąta wszystkich gatunków na Ziemi jest zagrożona wyginięciem. Obecnie eksploatujemy naszą planetę ponad jej możliwości. Potrafimy wysłać człowieka na Księżyc, a nie potrafimy utworzyć globalnej sieci obszarów chronionych i uratować tysięcy gatunków roślin i zwierząt przed wyginięciem. Nie każdy musi być ekspertem i znać się na biologii i ekologii, ale każdy powinien być świadomy korzystania z szeregu usług świadczonych przez środowisko przyrodnicze, jak dostarczanie wody pitnej, świeżego powietrza czy pożywienia, bez których egzystencja ludzka nie byłaby możliwa. Dalszy rozwój gospodarczy jest uzależniony od zachowania różnorodności biologicznej.

Abdulrahman Fadhl AlIryani, Minister Wody i Środowiska Jemenu, kraju przewodniczącego grupie krajów rozwijających się G77 zwrócił uwagę na postępującą degradację środowiska przyrodniczego i wezwał do współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej.

Issel Tajima, Zastępca Ministra Środowiska Japonii, gospodarza następnej Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej podkreślił konieczność zachowania różnorodności biologicznej dla przyszłych pokoleń oraz harmonizacji wartości przyrodniczych i kulturowych. Przedstawił stan przygotowań do COP10 w Nagoi, który w oparciu o dotychczasowe doświadczenia przyjmie nowy cel dla różnorodności biologicznej świata i nowy Plan Strategiczny Konwencji, powodując że rok 2010 stanie się rokiem przełomowym w globalnych działaniach na rzecz różnorodności biologicznej.

Ahmed Djoghlaf, Sekretarz Wykonawczy Konwencji o różnorodności biologicznej nawiązał do obchodów 20-tej rocznicy upadku muru berlińskiego, które to wydarzenie, podobnie jak Rok 2010 dla różnorodności biologicznej, jest początkiem nowej epoki. Musimy ustanowić nowy cel i, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia, musimy go zrealizować. Konieczne jest włączenie przyjętego celu do krajowych strategii oraz pozyskanie do jego realizacji szerokich warstw społecznych, władz samorządowych, przedsiębiorców, naukowców, kobiet.

Projekcja filmu pt. „Różnorodność biologiczna dla rozwoju” pokazała rolę różnorodności biologicznej w zaspakajaniu potrzeb społecznych oraz zależność rozwoju gospodarczego i poziomu wyżywienia ludności, zwłaszcza w krajach rozwijających się, od stanu zasobów przyrodniczych. Podkreśliła ścisłe związki ekologii z ekonomią oraz konieczność stosowania rachunku ekonomicznego przy wykorzystywaniu tych zasobów. Różnorodność biologiczna jest warunkiem niezbędnym przetrwania ludzkiego gatunku – to główne przesłanie filmu.

Jednym z elementów inauguracji obchodów Roku 2010 było otwarcie wystawy pod hasłem „Bez różnorodności biologicznej nie ma różnorodności gospodarczej”, promującej inicjatywę włączania się przedstawicieli biznesu do działań sprzyjających zachowaniu różnorodności biologicznej. Do tej pory ponad 40 dużych firm z różnych branży przyłączyło się do tej inicjatywy podejmując dobrowolne zobowiązania sprzyjające ochronie przyrody.


WIĘCEJ na temat Międzynarodowego Roku Różnorodności Biologicznej...


Ministerstwo Środowiska
 

© 2022 Grupa INFOMAX