Advertisement
Zielone Stolice Europy
ImageKomisja Europejska zachęca europejskie miasta do ubiegania się o tytuł Zielonej Stolicy Europy w latach 2012 i 2013. Ostateczny termin składania wniosków upływa 1 lutego br. Tytuł Zielonej Stolicy Europy ma służyć promocji miast, które oferują najwyższy komfort życia w połączeniu z rozwiązaniami urbanistycznymi przyjaznymi środowisku naturalnemu. Jako pierwsza wyróżniona została stolica Szwecji, Sztokholm.

Czyste powietrze, parki i brak zanieczyszczeń, wysoka jakość życia, pomysły na przyjazne miasto – rozpoczęła się rywalizacja o tytuł miasta przyjaznego środowisku na lata 2012 i 2013. Co roku panel ekspertów ds. środowiska i jury będzie wybierać na Zieloną Stolicę Europy jedno europejskie miasto.

Pierwszym takim miastem będzie w 2010 r. stolica Szwecji Sztokholm, rok później tytuł przejmie niemiecki Hamburg. Nagroda będzie przyznawana miastu, które wykaże udokumentowany rejestr osiągnięć w dziedzinie standardów środowiskowych i jest zaangażowane w poprawę stanu środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Zielona Stolica Europy powinna być dla innych miast europejskich wzorem do naśladowania oraz źródłem inspiracji i dobrych praktyk.

Miasta do naśladowania

Koncepcja Zielonej Stolicy Europy pojawiła się po raz pierwszy w maju 2006 roku z inicjatywy ówczesnego burmistrza w Tallina (Estonia), Jüri Ratasa. Pomysł ma na celu poprawę środowiska w europejskich miastach, a tym samym środowiska jako całości.

Około 80 procent Europejczyków mieszka na obszarach miejskich, dlatego odgrywają one kluczową rolę w poprawie środowiska i jakości życia swoich mieszkańców. Nagroda jest zachętą dla miast do wzajemnego inspirowania się i dzielenia najlepszymi praktykami w ramach przyjacielskiego współzawodnictwa. Miasta stają się dla siebie nawzajem wzorami do naśladowania.

Zdrowe życie w mieście


Tytuł Zielonej Stolicy Europy jest przyznawany miastu, które całościowo poprawiło stan środowiska miejskiego poprzez konkretne działania, takie jak:

  • Współpraca i partnerstwo władz, mieszkańców, środowisk biznesowych oraz innych zainteresowanych stron mające na celu rozwój i poprawę warunków życia w mieście;
  • Wdrażanie rozwiązań w zakresie zrównoważonego transportu;
  • Zakładanie i powiększanie parków i terenów rekreacyjnych;
  • Nowoczesne podejście do gospodarki odpadami;
  • Innowacyjne rozwiązania w zakresie ograniczania poziomu hałasu;
  • Zintegrowane podejście do gospodarki miejskiej mające na celu osiągnięcie pozytywnych długoterminowych skutków.

Sposób i czas składania wniosków

Kandydatury do nagrody Zielona Stolica Europy mogą zgłaszać wszystkie miasta powyżej 200 tys. mieszkańców. W krajach, gdzie nie ma miast o takiej populacji, prawo do wzięcia udziału uzyskuje największe miasto.

O tytuł Zielonej Stolicy Europy mogą ubiegać się miasta z krajów UE, kraje kandydujące (Turcja, Chorwacja i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii) a także kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Ostateczny termin składania wniosków na lata 2012 i 2013 upływa 1 lutego 2010 roku. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i warunków można znaleźć na stronie: www.europeangreencapital.eu


Komisja Europejska
 

© 2021 Grupa INFOMAX