Advertisement
Chorzowski park może stać się wizytówką ekologiczną regionu
19 stycznia w Katowicach w obecności Marszałka Województwa Śląskiego Bogusława Śmigielskiego uroczyście podpisano umowę między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku im. Gen. J. Ziętka w Chorzowie na dofinansowanie gruntownej rewitalizacji największego parkowego Stawu Hutniczego. To zbiornik, który z sąsiednim akwenem tworzy unikatowy pod względem biologicznym system stawów parkowych.. Od lat były one siedliskiem życia wielu gatunków ssaków, płazów oraz ptaków, tworząc wyjątkowy mikroklimat w Parku. Przed laty wykorzystywano je również jako atrakcje żeglarskie, a przy stawie połączonym z kanałem regatowym znajdował się Ośrodek Sportów Wodnych, gdzie można było wypożyczyć kajaki czy rowery wodne.

W kilku ostatnich latach jednak stawy w chorzowskim parku zaczęły ginąć. Dotknęło to zwłaszcza największy Staw Hutniczy. Ograniczenie ilości wody w zbiorniku spowodowało zamieranie w nim życia biologicznego, a dwa lata temu staw prawie całkowicie wysechł. Masowo zaczęły ginąć ryby, płazy oraz stawonogi. Nie czyszczenie przez dziesięciolecia dna zbiornika, gdzie gromadziły się śmieci i rozkładające się odpady oraz brak przepływu wody, spowodowało niekontrolowany intensywny rozrost glonów i gnicie organicznych zanieczyszczeń w stawie.

Teraz środki przyznane przez Fundusz w wysokości ponad 1,2mln zł pozwolą na wyremontowanie tego zbiornika i przywrócenie w nim życia. Do jesieni potrwają najważniejsze prace. Obejmą m.in. pompowanie oczyszczające, pogłębienie, oczyszczenie dna ze śmieci i szlamu, poprawę linii brzegowej, wzmocnienie skarp i stabilizację gruntu wokół zbiornika, udrożnienie przepływu między Stawem Hutniczym a Stawem „Perkoz”, częściowe ustabilizowanie stosunków wodnych na terenie parku poprzez hydroizolację stawu matami bentonitowymi.

Image

Prezes WPKiW Andrzej Kotala powiedział, że choć od kilku lat trwał remont parkowych stawów, to dopiero teraz- dzięki dotacji Funduszu stanowiącej połowę całości kosztów-pojawiła się szansa na ich skończenie. Dzięki temu stawy staną się na nowo ozdobą największego w Europie parku miejskiego. Gabriela Lenartowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW podpisując decyzję o przekazaniu środków na remont stawu przypomniała, że od lat chorzowski park jest przedmiotem szczególnej troski ze strony Funduszu. W ciągu ostatnich lat na ochronę i pielęgnację przyrody, ścieżki edukacyjne i niezbędne inwestycje przekazano ponad 7 milionów złotych. To jest nasz wkład w to, aby o parku znów można było mówić, że jest miejscem z której mieszkańcy regionu mogą być dumni – powiedziała G. Lenartowicz. Wspólnie z marszałkiem województwa prezes Funduszu zapowiedziała powstanie na terenie WPKiW kilku innych inwestycji m.in. eksploatorium będącego unikatowym w skali kraju parkiem technologicznym, w którym dzieci i młodzież będą mogli poznać możliwości zastosowania praw chemii i fizyki w praktycznym życiu. Powstanie w tym obiekcie także dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz część ekspozycji związana z ekologią i wykorzystaniem przez człowieka techniki oraz przemysłu w ochronie środowiska. Dzięki temu chorzowski park stanie się nie tylko wizytówką rekreacji na Śląsku lecz także ekologii w regionie oraz dokonujących się w nim przez lata przekształceń przemysłu i gospodarki.


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

 

© 2022 Grupa INFOMAX