Advertisement
Ograniczanie emisji metali ciężkich - 12 spotkanie Klubu NFOŚiGW
Jak metale ciężkie wpływają na nasze zdrowie? Jakie koszty ponosimy z tego tytułu? Jakie są prognozy emisji tych pierwiastków na najbliższe lata? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy pierwszego w tym roku klubu NFOŚiGW.

Prelegentem był tym razem stały gość klubowych spotkań - dr Damian Panasiuk, reprezentujący polski oddział Norweskiego Instytutu Ochrony Powietrza. Przedstawił m.in. wyniki niezależnych badań monitoringu powietrza oraz różne scenariusze redukcji emisji wybranych metali ciężkich w perspektywie najbliższych lat.

Dyskusja po wykładzie skoncentrowała się na trzech zasadniczych problemach:

    * sposobach inwentaryzowania emisji metali ciężkich
    * uzasadnienia i podstaw szacowania kosztów zanieczyszcenia rtęcią w Polsce,
    * skutków zdrowotnych aktualnego poziomu zanieczyszczenia rtęcią.

Podczas dyskusji, wiele kontrowersji wzbudziły próby szacunków szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z toksycznego działania metali ciężkich na ludzi.

W spotkaniu klubu uczestniczyło tym razem ponad 30 osób - przedstawicieli GIOŚ, Ekofunduszu, Uniwersytetu Warszawskiego, NILU Polska, KaSHUE, B2B Konsulting oraz pracowników NFOŚiGW.

Następne spotkanie Klubu NFOŚiGW odbędzie się jak zwykle w czwartek, 18 lutego. Eksperci NFOŚiGW - Leszek Katkowski oraz Bogdan Płaneta zaprezentują koncepcje magazynowania i komplementarnego wykorzystania energii produkowanej w elektrowniach wiatrowych.


Źródło: NFOŚIGW

 

© 2021 Grupa INFOMAX