Advertisement
Ścieżki rowerowe w Tychach
ImageUrząd Miasta w Tychach zawarł ze Śląskim Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie budowy i modernizacji ścieżek rowerowych w Tychach. Przedmiotem umowy jest budowa i modernizacja nawierzchni oraz oznakowanie 9 tras rowerowych (łącznie 72,4 km). Realizacja przedsięwzięcia ma na celu rozwój możliwości poruszania się mieszkańców Tychów rowerem na terenie miasta, a także umożliwienie tranzytu do miast ościennych.

Wartość inwestycji to ponad 2.700 tys. zł, z czego ponad 1.700 tys. stanowi wkład miasta. 
 
Zakres modernizacji obejmuje wykonanie, tras rowerowych z przystosowaniem dróg leśnych, chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych dla potrzeb rekreacji rowerowej, a także oznakowanie tych tras.

Projekt ma na celu promocję wśród mieszkańców Tychów aktywnego korzystania z wolnego czasu, umożliwienia dojazdu rowerem do szkół, czy miejsc pracy oraz, poprzez połączenie Tychów z miejscowościami ościennymi, podniesienia oferty tzw. turystyki „wewnątrz” regionu.

Zdaniem Andrzeja Dziuby Prezydenta Miasta: „Tyszanie chętnie jeżdżą na rowerach. Dzięki pomiarom liczby rowerzystów, przeprowadzonym w 2009 roku, ustaliliśmy, iż pomiędzy majem, a październikiem 2009 roku ze ścieżek rowerowych, na których były zainstalowane liczniki korzystało ponad 86 tyś. rowerzystów. Liczę na to, iż rozbudowa infrastruktury przewidzianej dla rowerzystów jeszcze bardziej spopularyzuje ten rodzaj aktywności w mieście.”

Przebieg ścieżek rowerowych w mieście był uzgadniany w konsultacjach społecznych.

Projekt modernizacji nawierzchni i oznakowania tras rozpocznie się w kwietniu 2010, zakończenie zaplanowane jest na grudzień 2010 r.


Urząd Miasta Tychy

 

© 2022 Grupa INFOMAX