Advertisement
Inwestycje geotermalne - co i jak?
ImageMinisterstwo Środowiska z informacją dla przedsiębiorców: jak i gdzie inwestować w Polsce w geotermię. Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, pod linkiem: http://www.mos.gov.pl/geotermia dostępny jest  przewodnik dla przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w przedsięwzięcia geotermalne.

- Wspieranie rozwoju geotermii jako jednego z możliwych do wykorzystania źródeł energii odnawialnej znajduje się wśród priorytetowych zadań Ministra Środowiska. Nie mamy gejzerów jak Islandia, ale budowa geologiczna Polski stwarza możliwości wykorzystywania wód geotermalnych – mówi dr Henryk Jacek Jezierski – Główny Geolog Kraju, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Duże zainteresowanie inwestorów, szczególnie działających na skalę lokalną, poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem wód termalnych w ostatnich latach, wskazuje na potencjalne możliwości rozwoju tej przyjaznej dla środowiska gałęzi energetyki. Wychodząc naprzeciw wzrastającemu zainteresowaniu energetyką geotermalną, Ministerstwo Środowiska przygotowało pakiet informacji dla przedsiębiorców planujących tego typu inwestycje, tworząc stronę internetową poświęconą tej problematyce.

Przygotowana strona internetowa zawiera m.in. informacje, które:
  • przedstawiają dotychczasowe osiągnięcia w rozpoznaniu możliwości wykorzystania wód termalnych w Polsce;
  • prezentują w przyjazny sposób przepisy dotyczące geotermii, obowiązujące w polskim prawie;
  • przejrzyście opisują ścieżki postępowania w celu prowadzenia działalności gospodarczej związanej z geotermią;
  • przedstawiają możliwości uzyskania dofinansowania przedsięwzięć geotermalnych;
  • wskazują kierunki dalszych działań Ministra Środowiska mających na celu pobudzenie działalności gospodarczej w zakresie geotermii.
Obecnie obowiązują 22 koncesje Ministra Środowiska na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż wód termalnych oraz 8 koncesji na ich wydobywanie.  

W Polsce funkcjonuje 5 geotermalnych zakładów ciepłowniczych: Bańska Niżna, Mszczonów, Pyrzyce, Stargard Szczeciński, Uniejów.

Od roku 1995 do 2008 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (uzyskując pozytywną opinię Ministra Środowiska) zostało dofinansowanych 10 przedsięwzięć z zakresu geotermii, na łączną kwotę ok. 35,8 mln zł. W 2009 r. NFOŚiGW, przyznał kolejne 2 dotacje na inwestycje geotermalne dla Poddębic i Kleszczowa, w kwocie ok. 9 mln. zł.

Stworzenie poradnika dla przedsiębiorców jest jednym z elementów realizacji deklaracji o współpracy, zawartej 8 marca 2010 r., na rzecz promowania rozwoju geotermii w kraju.
 
Zapraszamy: http://www.mos.gov.pl/geotermia.


Ministerstwo Środowiska

11.05.2010
 

© 2021 Grupa INFOMAX