Advertisement
"Zielone Czeki" rozdane!
7 czerwca odbyła się gala wręczenia "Zielonych Czeków". Impreza ta, organizowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, odbyła się już po raz szesnasty. Uhonorowani zostały osoby działające na rzecz ochrpny środowiska na Śląsku.

W tym roku Laureatami "Zielonych Czeków" zostali:

PROGRAMY I AKCJE PROEKOLOGICZNE, W TYM DOTYCZĄCE OCHRONY PRZYRODY

– za 50-lecie pracy społecznej, projektowanie i zakładanie zieleńców, ich konserwację w regionie oraz promowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży województwa śląskiego; nagroda indywidualna 7.500,00 zł dla:
Erwina Grzegorzka

– za realizację długofalowych i nowatorskich działań w zakresie programów proekologicznych dotyczących ochrony klimatu: Święto Drzewa i Pomagamy zwierzętom - chronimy klimat; nagroda zespołowa po 5000,00 zł dla każdego członka zespołu:
Jolanty Migdał, Pawła Grzybowskiego, Jarosława Kasprzyka

EDUKACJA EKOLOGICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY

– za 20 letnią działalność wspierającą edukację ekologiczną młodzieży poprzez: warsztaty ekologiczne, specjalistyczne szkolenia, przeglądy filmów edukacyjno-ekologicznych, konkursy, szkolenia, budowy przyszkolnych ogrodów, warsztatów; nagroda zespołowa po 5000,00 zł dla każdego członka zespołu:
Eugeniusza L. Ćwięczka, Jolanty Cybulskiej, Ewy Majek

- za edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz technologii EM- Efektywnych Mikroorganizmów; nagroda zespołowa po 5000,00 zł dla każdego członka zespołu:
Doroty Bathelt, Włodzimierza Chmielewskiego, Rafała Kucharskiego

DZIAŁANIA POPULARYZATORSKIE I PROMOCJA POSTAW PROEKOLOGICZNYCH

– za promocję postaw ekologicznych i popularyzowanie wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami w celu poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa organizując festiwale, konferencje, seminaria, targi, warsztaty, szkolenia, pikniki ekologiczne; nagroda indywidualna 7.500,00 zł dla:
Teresy Bryś-Szczygieł

- za kilkadziesiąt artykułów i opracowań, kilkaset spotkań oraz współtworzenie i udział w działalności fundacji i stowarzyszeń popularyzacyjnych i promujących postawy ekologiczne; nagroda indywidualna 7.500,00 zł dla:
Czesława Śleziaka

– za 35-letnią popularyzację szeroko rozumianej ekologii w mediach, wysoki poziom publicystyki poświęconej zagrożeniom i ochronie środowiska na Śląsku oraz działalność na rzecz ekologii obywatelskiej; nagroda specjalna - indywidualna 7.500,00 zł dla:
Jolanty Matiakowskiej-Karmańskiej

Kapituła „Zielonych Czeków 2010” postanowiła nagrodzić dyplomami uznania w kategorii
PROGRAMY I AKCJE PROEKOLOGICZNE W TYM DOTYCZĄCE OCHRONY PRZYRODY:
- Bożenę Pasierb
- Adama Wawocznego
- Ewę Dziekońską.


Na gali "Zielonych Czeków" wręczono także nagrody Laureatom konkursu "EkoAktywni 2010". W tym konkursie uhonorowano aż 38 organizacji działających na rzecz ekologii.

Ponadto Fundusz nagrodził również Laureatów konkursu "Przyjaźni Środowisku", organizowanego pod patronatem Prezydenta RP. Tutaj uhonorowano: Gminę Gorzyce, Gimnazjum nr 3 w Łaziskach Górnych oraz Gminne Publiczne Przedszkole w Miedźnej.


KK
Źródło: wfosigw.katowice.pl

16.06.2010

 

© 2022 Grupa INFOMAX