Advertisement
Nowy rok, nowe przepisy
ImageWraz z nadejściem nowego roku zmieniają się przepisy dotyczące ewidencji odpadów oraz zbiorczych zestawień danych o odpadach. Z dniem 1 stycznia weszło bowiem w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Jak podaje Ministerstwo Środowiska, jedną z nowości jest nowa karta ewidencji pojazdu wycofanego z użytku. Uaktualnieniu uległy także wzory dokumentów stosowanych podczas ewidencji odpadów, tj. wzór karty ewidencji odpadu, wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wzór karty przekazania odpadu.

Z kolei zmiany wprowadzone do zbiorczych zestawień to m.in. nowo dodany dział "Zbiorcze zestawienie danych o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych" oraz "Odbieranie odpadów", dzięki czemu podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych będą mogły wprowadzić informacje o posiadaniu decyzji na odbieranie tychże odpadów.


KK
16.01.2011
 

© 2021 Grupa INFOMAX