Advertisement
Program termomodernizacyjny dla samorządów i nie tylko
ImageWystarczy zaledwie 10 % środków własnych by samorządy, szpitale oraz uczelnie mogły przeprowadzić nowoczesną termomodernizację budynków publicznych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opracowując program finansowy wspierający termomodernizację w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS), proponuje finansowanie dotacyjne pochodzące z handlu emisjami CO2 oraz dodatkowe pożyczki preferencyjne, które łącznie stanowią pakiet finansowy pokrywający 90% wydatków kwalifikowanych.
Dzięki takim inwestycjom burmistrzowie, starostowie, ZOZ-y czy straże o co najmniej 1/3 zwiększą oszczędności na rachunkach za ogrzewanie i prąd.

W budynkach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz stałego pobytu ludzi program pozwala na wymianę kotła, systemów grzewczych, okien i drzwi oraz solidnie docieplić mury budynków. Przy okazji można również zainstalować nowoczesną wentylację, klimatyzację, systemy sterujące zużyciem energii, energooszczędne oświetlenie oraz zainstalować rekuperatory, kolektory słoneczne lub pompy ciepła. Wg danych szacunkowych takich obiektów w kraju mamy jeszcze ok. 3 tys.

Termomodernizacja to jeden z najefektywniejszych sposobów na ograniczanie emisji CO2, dlatego nasi sąsiedzi - Estonia, Łotwa czy Czechy - kraje uczestniczące w międzynarodowym handlu jednostkami przyznanej emisji gazów cieplarnianych (tzw. AAUs), wybierają również termomodernizacje jako strategiczne przedsięwzięcia finansowane w ramach GIS.

27 stycznia w siedzibie Funduszu odbyło się spotkanie promocyjne programu „Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” z udziałem przedstawicieli Związku województw RP, Unii Metropolii, Związku Miast Polskich i innych.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarządzający Krajowym Systemem Zielonych Inwestycji opracowuje programy, organizuje nabory wniosków, nadzoruje realizację projektów oraz weryfikuje uzyskane efekty ekologiczne.


NFOŚiGW

 

© 2024 Grupa INFOMAX