Advertisement
Ekologia na Śląsku
Image21 lutego br. w Sali Marmurowej Gmachu Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja "Ekologia jako tendencja rozwoju XXI wieku województwa śląskiego". Udział w spotkaniu wziął podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Bernard Błaszczyk, przedstawiciele administracji rządowej, samorządów terytorialnych, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych, a także studenci i uczniowie.

Na konferencji omówiono takie zagadnienia, jak:
- ekologia jako szansa rozwoju województwa śląskiego,
- ekologia jako determinanta zmian gospodarczych w województwie śląskim,
- ekologia i turystyka - partnerstwo na rzecz zarządzania zmianami gospodarczymi województwa śląskiego
- propozycje dalszego rozwoju ekologii na Śląsku,
- zalożenia i nowe kierunki polityki regionalnej w zakresie ochrony środowiska,
- kierynki wsparcia przedsięwzięć ekologicznych w województwie śląskim.


kk

 

© 2022 Grupa INFOMAX