Advertisement
II spotkanie Forum "Dobre praktyki w gospodarce odpadami"
Serdecznie zapraszamy na II spotkanie Forum „Dobre praktyki w gospodarce odpadami”, które odbędzie się w środę 30 marca o godz. 11:00 w sali 324 w siedzibie Ministerstwa Środowiska przy ul. Wawelskiej 52/54 w Warszawie – wejście od ul. Reja. Tematem wiodącym spotkania będą doświadczenia gmin, które przejęły już zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym uprzednio referendum.

Mając na uwadze doświadczenia, jakimi dysponują w tym zakresie wybrane gminy w Polsce, poprosiliśmy ich przedstawicieli o przedstawienie krótkich wystąpień. Omówione zostaną doświadczenia tychże gmin w kontekście projektu nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W programie przewidziana jest także dyskusja oraz udzielanie odpowiedzi na pytania Uczestników.

Z powodów organizacyjnych zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie chęci uczestnictwa w II spotkaniu Forum pod nr tel. (22) 45-90-557 lub mailem: rzecznik@nfosigw.gov.pl.

Następne, III spotkanie Forum planowane jest na 14 kwietnia. Poświęcone będzie różnym systemom taryfowym w gospodarce odpadami komunalnymi.

Pozdrawiamy i do zobaczenia.

Jan Ruszkowski
Zespół Prasowy
Departament Komunikacji i Strategii
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 

© 2021 Grupa INFOMAX