Advertisement
Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2011
ImageRada Polskiej Izby Ekologii ogłasza X JUBILEUSZOWĄ edycję Konkursu "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2011". Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw,  które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego.

Organizatorzy serdecznie zapraszają zainteresowane podmioty gospodarcze do zgłaszania swoich kandydatur w następujących  kategoriach:

    - gospodarka wodno-ściekowa
    - ochrona powietrza, ochrona przed hałasem
    - gospodarka odpadami
    - rekultywacja terenów zdegradowanych
    - oszczędność energii, odnawialne źródła energii
    - ekoprodukt wykorzystywany w przemyśle i budownictwie
    - ekoprodukt w gospodarstwach domowych i w gospodarce komunalnej
    - edukacja ekologiczna
    - Ekolaury DEKADY

Terminarz X edycji konkursu o "EKOLAURY PIE":
styczeń 2011 r. - ogłoszenie X edycji Konkursu;
do 30 kwietnia  2011 r. - nadsyłanie wniosków konkursowych pod adres Biura Zarządu PIE;
do 15 maja 2011r. - ocena formalna wniosków konkursowych;
do 31 maja 2011 r. - ocena merytoryczna wniosków;
do 15 czerwca 2011 r. - wyłonienie laureatów konkursu;
do 30 czerwca 2011 r. - ogłoszenie wyników podczas  uroczystej Gali wręczenia nagród laureatom w Kinoteatrze "Rialto" w Katowicach.

Zgłoszenie konkursowe prosimy składać na adres:
P O L S K A    I Z B A   E K O L O G I I
ul. Warszawska 3; 40 - 009 Katowice
Tel/fax: (32) 253 51 55; T: (032) 253 72 81, (032) 253 72 81
e-mail: pie@pie.pl    
www.pie.pl
 

© 2022 Grupa INFOMAX