Advertisement
Wdachowa konferencja w enfosiu
Do 2014 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanował dofinansowanie zakupu przez osoby fizyczne 250 tys. m2 kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej. Program realizowany jest od sierpnia ub. roku i przynosi dobre efekty. Po wdrożeniu naszego programu zmienił się zarówno rynek konsumencki (istotny wzrost zainteresowania kolektorami), jak i producencki (wybudowano nowe zakłady, nastapił  radykalny wzrost liczby solarów posiadających międzynarodowy certyfikat jakości Solar Keymark).

Wraz z rozpoczęciem wiosennego sezonu budowlanego spodziewamy się nasilenia zainteresowania kolektorami słonecznymi inwestorów indywidualnych oraz wspólnot mieszkaniowych.

Dla dalszych udogodnień, jakie proponujemy naszym klientom, poszerzyliśmy grono osób, które może ubiegać się o publiczne dopłaty poprzez zmiany w obowiązującym programie. Również dla zwiększenia konkurencyjności ofert bankowych oraz poszerzenia liczby placówek w kraju ogłaszamy nowy nabór dla kolejnych banków zainteresowanych kredytami z dopłatą NFOŚiGW. 
Pierwszy program 45% dopłat (brutto) dla osób fizycznych na zakup kolektorów słonecznych okrzepł na rynku a  przez kolejne trzy lata łącznie zaoferuje pomoc publiczną w wysokości 300 mln zł.

Uprzejmie przypominam i zapraszam na

konferencję prasową
we wtorek 19 kwietnia o godz. 10:00
tym razem na dachu  budynku Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3A.


Uruchomiliśmy baterię kolektorów słonecznych do ogrzewania wody na potrzeby Funduszu. To praktyczny walor konferencji, podczas której omówione zostaną:
  • zmiany w programie 45% dopłat do zakupu i montażu kolektorów słonecznych przez osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe,
  • zasady nowego naboru banków uczestniczących w realizacji programu,
  • efekty rynkowe i ekologiczne wdrożonego programu (podsumowanie od czasu jego ogłoszenia),
  • niezależne opinie nt. funkcjonowaniu instrumentu dopłat,
  • prezentacja uruchomionej instalacji kolektorowej.
W konferencji udział wezmą przedstawiciele:
  • Instytutu Energii Odnawialnej,
  • Związku Banków Polskich,
  • banków zaangażowanych w dopłaty do kolektorów,
  • NFOŚiGW.

Ze względów organizacyjnych i… bezpieczeństwa konieczne jest zgłoszenie uczestnictwa w konferencji do dnia 18 kwietnia (poniedziałek) br. telefonicznie (22 45 90 557 lub 660 400 420) lub e-mailem na adres rzecznik@nfosigw.gov.pl.

Zapraszam,
Witold Maziarz
Rzecznik Prasowy NFOŚiGW

 

© 2022 Grupa INFOMAX