Advertisement
Eko Brzmienia - Piknik Ekologiczny w Ochojcu i Ligocie
Image

Image

Image

Eko Brzmienia to festiwal przyrody i muzyki promujący Europejski Projekt REURIS (Revitalisation of Urban River Spacer). Projekt ten współfinansowany ze środków Unijnych ma na celu renaturyzację małej rzeki Ślepiotki w przestrzeni podmiejskiej, wykorzystanie porzuconego terenu nadrzecznego dla zwiększenia retencji oraz odtworzenie lokalnego korytarza ekologicznego.

Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na dzień 12 czerwca 2011 roku. Rozpoczęcie planowane jest na godz. 10 w rejonie Ochojca oraz 13.30 w parku na Ligocie. Jako miejsca przeprowadzenia Festiwalu posłużą: zrewitalizowany fragment doliny rzeki Ślepiotki w rejonie osiedla Szenwalda w Ochojcu oraz Amfiteatr w Parku Zadole na Ligocie.

Piknik skierowany jest głównie do osób mieszkających na terenie dwóch dzielnic wymienionych wyżej, liczymy jednak na zainteresowanie tym wydarzeniem wszystkich mieszkańców Katowic.

Głównym celem jest pogłębienie świadomości ekologicznej lokalnych społeczności skupionych wokół wspomnianej wyżej rzeki. Forma festiwalu ma także charakter artystyczny, zawiera w sobie różne dziedziny sztuki inspirowane Śląskiem oraz przyrodą całego obszaru. Poprzez zaplanowane działania zamierzamy rozpropagować postawę proekologiczną wśród osób mieszkających w regionie, jak również zapewnić odrobinę rozrywki, przez co liczymy na wzrost zainteresowania problematyką rewitalizacji miejskich przestrzeni nadrzecznych.

W ramach Eko Pikniku będą miały miejsce następujące wydarzenia:
  • zwiedzanie ścieżki przyrodniczej z przewodnikiem,
  • warsztaty archeologiczne z udziałem koła naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • action painting – malowanie w plenerze,
  • wystawy fotografii i plakatów o tematyce ekologicznej,
  • zabawy zręcznościowe i edukacyjne,
  • performance uczniów szkół gimnazjalnych,
  • występy zespołów bluesowych (Cree, Śląska Grupa Bluesowa, SPL!T oraz Ości).

Bio Artyści

Cree to zespół grający rocka o silnym zabarwieniu bluesowym, odwołujący się do najlepszych dokonań zespołów lat 60 i 70. Ich nazwa pochodzi od plemienia Indian zamieszkujących Kanadę. Pomysłodawcą nazwy był Ryszard Riedel, ojciec Sebastiana, który sam chciał w przyszłości mieć zespół o takiej nazwie. Marzenie ojca zrealizował syn i tak powstało Cree.

Śląska Grupa Bluesowa
to polska grupa muzyczna wykonująca blues. Muzycy [Skrzek, Winder, Giercuszkiewicz i Kawalec] grali ze sobą od 1972 roku pod nazwą Apogeum. Po śmierci basisty Jerzego "Kawy" Kawalca w 2003 roku zespół zmienił nazwę. Grupa od lat jest uznawana za głównego przedstawiciela śląskiego bluesa.

SPL!T [ex fill].. – energetyczny zespół z południa. Ciekawe teksty, dobra rockowa muzyka wszystko pod jednym tytułem - po prostu „energy music”. Formacja odbiegająca od pozostałych polskich młodych zespołów rockowych otwartością sceniczną oraz swoim zróżnicowanym materiałem koncertowym. Laureat wielu ogólnopolskich festiwali muzycznych.
 

© 2022 Grupa INFOMAX