Advertisement
Nowy system zagospodarowania odpadów dla Olsztyna
Image27 kwietnia br. podpisano umowę o dofinansowanie projektu o nazwie "System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów", wpisującego się w ramy Programu Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.1 "Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych".

Nowy Zakład to nie wszystko, co zostanie zbudowane za unijne pieniądze. Dzięki dofinansowaniu w Olsztynie powstaną także cztery stacje przeładunkowe, sortownia, kompostownia i składowisko. Cała inwestycja powinna zamknąć się w kwocie ok. 284 mln zł, z czego aż 162 mln zł będą pochodziły ze środków unijnych.

Olsztyński projekt przyczyni się przede wszystkim do ograniczenia ilości składowanych odpadów, a także zwiększenia ilości energii uzyskiwanej z tychże odpadów. To niejedyne działanie związane z gospodarką odpadową przewidziane na najbliższy czas. Już wkrótce o unijne pieniądze walczyć będą kolejne projekty.

kk
 

© 2021 Grupa INFOMAX