Advertisement
Polsko-amerykańska konferencja na temat gazu łupkowego
Image„Gaz łupkowy – Optymalne wykorzystanie nowego źródła energii w Europie” – były głównym tematem konferencji, która odbyła się 18 maja br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W spotkaniu wziął udział dr Henryk Jacek Jezierski, podsekretarz stanu w MŚ, Główny Geolog Kraju.

Konferencja, zorganizowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Polsce, podzielona została na kilka paneli tematycznych, podczas których rozmawiano m.in. o znaczeniu gazu łupkowego dla bezpieczeństwa energetycznego Europy. W drugim panelu pt. „Gaz łupkowy w Europie – strategie rozwoju” wziął udział Główny Geolog Kraju dr Henryk Jacek Jezierski.

Spotkanie było także okazją do dokonania przeglądu informacji dotyczących poszukiwań złóż gazu łupkowego w Polsce i w Europie, jak również praktycznych kwestii związanych z poszukiwaniem i produkcją gazu łupkowego dla instytucji państwowych, biznesowych i społeczności lokalnych.

Przypomnijmy, że była to już druga konferencja na temat gazu łupkowego zorganizowana przez polski MSZ i Ambasadę Stanów Zjednoczonych w Polsce. Głównym tematem ubiegłorocznego spotkania, które odbyło się na Politechnice Warszawskiej, było przedstawienie amerykańskich doświadczeń w poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego oraz możliwości, jakie Polska posiada w tej dziedzinie.

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie: www.shale-gas.itc.pw.edu.pl/

Źródło: Ministerstwo Środowiska
 

© 2021 Grupa INFOMAX