Advertisement
Lider Zielonej Energii
ImageFundacja Promocji Gmin Polskich zaprasza wszystkie gminy wespół z innymi organizacjami i instytucjami zainteresowanymi wspieraniem energetyki odnawialnej do uczestnictwa w konkursie „Lider Zielonej Energii”. Celem konkursu jest przede wszystkim promocja działań lokalnych oraz inwestycji związanych z zastosowaniem alternatywnych źródeł energii, które są lub zostaną zrealizowane na terenie gminy w przeciągu pięciu lat.

Uczestnikami mogą być gminy wraz z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi i społecznymi, przedsiębiorstwami, szkołami i uczelniami, agencjami rozwoju i organizacjami gospodarczymi, a także ośrodkami naukowo-badawczymi, instytutami naukowymi i parafiami. Szczegóły znajdują się na stronie konkursowej.

kk
 

© 2021 Grupa INFOMAX