Advertisement
Czy nowe inwestycje w OZE opanują woj. podlaskie?
Image

5 sierpnia ruszył nabór wniosków na dofinansowanie projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii z Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego. Dokumenty będą przyjmowane do 20 października 2011 roku. Wnioski przyjmowane będą w ramach Działania 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury z zakresu ochrony środowiska.

Na dofinansowanie mogą liczyć projekty na:
- zakup urządzeń do produkcji, przetwarzania, magazynowania i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa, wodna, kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, ogniwa paliwowe, energia uzyskiwana z wykorzystaniem biomasy i inne) oraz budowę i przebudowę niezbędnej infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie tych urządzeń;
- zakup nowoczesnych technologii, projektów technicznych oraz know how w zakresie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii;
- budowę, zwiększenie mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, w tym jednostek wytwarzających energię w skojarzeniu wykorzystujących odnawialne źródła energii, istniejącej sieci energetycznej i ciepłowniczej;
- budowę infrastruktury przesyłowej służącej do dostarczania nośników energii odnawialnej do urządzeń wytwarzających energię w oparciu o odnawialne źródła energii.

Szczegóły naboru wniosków znajdują się na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego .

kk
 

© 2021 Grupa INFOMAX