Advertisement
Liderzy Natury
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Liderzy Natury”. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Liderzy Natury – ogólnopolska kampania promująca dobre praktyki ochrony obszarów Natura 2000” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Środowiska Pana Andrzeja Kraszewskiego.

Konkurs skierowany jest do samorządów gminnych i powiatowych oraz osób prowadzących działania na obszarach przyrodniczo cennych (w tym ostoi Natura 2000) będących inspiratorami lub bezpośrednimi realizatorami przedsięwzięć integrujących ochronę przyrody z rozwojem społeczno - ekonomicznym społeczności lokalnych.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
  • Kategoria I  - „Liderzy Natury” – konkurs  skierowany jest do osób prowadzących działania na obszarach „naturowych”, będących twórcami lub bezpośrednimi realizatorami przedsięwzięć integrujących ochronę przyrody z rozwojem społeczno-ekonomicznym lokalnych społeczności. Adresatami konkursu mogą być  przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy Parków Krajobrazowych i Narodowych.
  • Kategoria II - „Samorząd przyjazny Naturze” – konkurs skierowany do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu całego kraju. Mogą w nim wziąć udział jednostki, realizujące ciekawe, praktyczne przedsięwzięcia związane z rozwojem lokalnym w oparciu o walory przyrodnicze obszarów „Natura 2000”, np. działania promocyjne, wsparcie zielonych usług i produktów, włączenie obszarów "naturowych" do planów i programów rozwoju lokalnego.
Na konkurs należy przesłać prace zawierające opis działań realizowanych przez jednostki lokalnych liderów oraz samorządu terytorialnego wraz ze zdjęciami.

Przy wyborze Liderów zostaną wzięte pod uwagę:
  • Skuteczność, kompleksowość i wartość merytoryczna przedsięwzięć realizowanych przez Lidera, najpełniej integrujących ochronę przyrody z rozwojem społeczno-ekonomicznym lokalnych społeczności podejmowanych w okresie 2 ostatnich lat od daty ogłoszenia konkursu.
  • Zdolność do aktywizowania społeczności lokalnych i mobilizowania do współpracy różnych grup, środowisk, instytucji i organizacji na rzecz ochrony przyrody.
  • Innowacyjność działań rozumianą jako skuteczne wprowadzanie nowych sposobów podejścia i nowych rozwiązań, które mają potencjał wykorzystywania przez inne podmioty (organizacje, instytucje, osoby) oraz na innych obszarach.
Przy wyborze samorządów zostaną wzięte pod uwagę:
  • Skuteczność, kompleksowość i wartość merytoryczna przedsięwzięcia łączącego ochronę przyrody z rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru jednostek samorządu terytorialnego.
  • Zdolność do efektywnego aktywizowania społeczności lokalnych i mobilizowania do współpracy różnych grup, środowisk, instytucji i organizacji na rzecz ochrony przyrody.
  • Innowacyjność działań rozumianą jako skuteczne wprowadzanie nowych sposobów podejścia i ciekawych niekonwencjonalnych pomysłów, które mogą zainspirować do podobnych działań inne samorządy, instytucje, organizacje.
Jednostka samorządu terytorialnego może zgłosić tylko 1 przedsięwzięcie najpełniej odpowiadające kryteriom konkursu, które realizowane było w przeciągu  ostatnich 3 lat, od daty ogłoszenia konkursu.
Oceny prac dokona komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” oraz Fundacji EkoRozwoju.

Zwycięzcy z poszczególnych kategorii otrzymają tytuł „Lider  Natury” lub  „Samorząd Przyjazny Naturze”. Laureaci zostaną ponadto zaproszeni do udziału w profesjonalnej sesji zdjęciowej, a ich osiągnięcia zostaną  zaprezentowane na ogólnopolskiej wystawie „Ludzie dla Natury”, która zorganizowana będzie na dworcach kolejowych dużych miast w Polsce. Dla laureatów przewidziano również  nagrody rzeczowe.

Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia2011 r. Prace w wersji papierowej należy wysyłać na adres Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” Al. Orła Białego 2, 59-220 Legnica (decyduje data stempla pocztowego) lub na adres mailowy:  woznicka@zielonaakcja.pl.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15 września br. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronach internetowych www.zielonaakcja.pl,  www.liderzy.natura2000.pl oraz w prasie.

Więcej informacji o konkursie oraz o działaniach realizowanych w ramach projektu „Liderzy Natury – ogólnopolska kampania promująca ochronę obszarów Natura 2000” znajdują się na stronach www.zielonaakcja.pl oraz www.liderzy.natura2000.pl

Osoba do kontaktu w sprawie konkursu:
Joanna Woźnicka, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
tel. 076 723 81 01 wew. 24
e-mail: woznicka@zielonaakcja.pl

Źródło: Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"

 

© 2021 Grupa INFOMAX