Advertisement
Gaz łupkowy paliwem XXI wieku
Gaz łupkowy może stad się strategicznym źródłem energii XXI wieku - powiedział Mirek Topolanek – b. premier Czech podczas panelu dyskusyjnego pt. Gaz niekonwencjonalny – szansa dla Europy? Środowisko, gospodarka, bezpieczeństwo energetyczne, organizowanego przez Instytut Kościuszki w ramach XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wiele krajów Unii Europejskiej może byd importerami polskiego gazu, kiedy dojdzie do jego komercyjnej produkcji – to główne konkluzje dyskusji z udziałem międzynarodowych ekspertów i europejskich polityków.

Image

Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki, uznała, że w ciągu ostatniego roku dokonała się znacząca zmiana jeśli chodzi o wyzwania stojące przez sektorem gazu niekonwencjonalnego. Rok temu dyskutowaliśmy o tym, czy Polska rzeczywiście posiada złoża gazu niekonwencjonalnego, dziś wiemy to na pewno i należy rozmawiad o politycznym wsparciu koniecznym dla rozwoju sektora gazu niekonwencjonalnego w Unii Europejskiej. W interesie Polski jest by projekt ten zyskał europejski wymiar i wsparcie finansowe z unijnych funduszy. Dlatego polski rząd powinien w czasie polskiej prezydencji wpierad rozwój sektora gazu niekonwencjonalnego, a także jak najszybciej przedstawid strategię rozwoju tego sektora oraz przygotowad specustawę, podobnie jak wsparł rozwój energetyki atomowej – powiedziała. Polski rząd pracuje nad takim aktem prawnym – zgodził się Mikołaj Budzanowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Paostwa, niestety nie podał harmonogramu prac legislacyjnych.

To nie jedyna bariera dla rozwoju gazu łupkowego w Polsce i UE w przekonaniu ekspertów. Jednym z problemów zagrażających eksploatacji gazu niekonwencjonalnego są bariery prawne. Unia Europejska jest championem jeśli chodzi o nadmierne regulacje – powiedział Mirek Topolanek. Dla inwestorów ważna jest także stabilnośd legislacyjna, wskazując, że jak najszybciej należy uregulowad system podatkowo-koncesyjny – powiedział Roman Rewald partner w kancelarii Weil, Gotshal & Manges, były prezes Amerykaoskiej Izby Handlowej w Polsce. Usunięcie barier inwestycyjnych oraz wyrównanie pola dla konkurencji to mogłyby stad się pozytywnym sygnałem dla biznesu.

Dodatkowo gaz stanowi zagrożenie dla „zielonej agendy” grup środowiskowych – powiedział Benny Peiser dyrektor Global Warming Policy Foundation. Gaz łupkowy jest czystszy od konwencjonalnych źródeł energii takich jak np. węgiel, dlatego stanowi konkurencję dla subsydiowanych źródeł odnawialnych. Z tego względu organizacje ekologiczne podnoszą nieprawdziwe argumenty o wpływie środowiskowym wydobycia gazu łupkowego.
Dodatkowo tani gaz sprawi, że nikt nie będzie chciał inwestowad w droższe źródła energii odnawialnej – skonkludował Paul Stevens z Chatham House.

Korzyści wynikające z eksploatacji gazu łupkowego wymienił Alan Riley - prof. London City University, radca prawny Supreme Court of England and Wales. Potencjalnie tani gaz niekonwencjonalny będzie miał pozytywny wpływ na rynek. Będzie stanowił bodziec dla budowy interkonektorów w UE, co przyczyni się do budowy jednolitego rynku. Przyczyni się także do odrodzenia branży stalowej i chemicznej.

Wydobycie gazu łupkowego to także szansa dla Polski jako potencjalnego jego producenta. Strategicznie Węgry byłyby zainteresowane tym by polska eksportowała do Węgier gaz łupkowy – zadeklarował Gabor Baranyai, podsekretarz stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Węgier. Import gazu z Polski pozwoliłby na uniezależnienie od jednego dostawcy energii, które jest bardzo widoczne w tym kraju. Polski gaz popłynąd mógłby także do Czech i Wielkiej Brytanii uznali uczestnicy panelu z tych krajów.

Dyskusję zakooczyła Izabela Albrycht mówiąc, że prawdziwym testem dla perspektyw gazu niekonwencjonalnego będzie to, jaka nastąpi polityczna odpowiedź wobec akcji podjętych przez oponentów jego wydobycia w UE, w tym zarówno obecnych eksporterów, jak i inne branże energetyczne.

Udział w dyskusji wzięli:

Mirek Topolanek były premier Republiki Czeskiej
Mikołaj Budzanowski podsekretarz stanu, Ministerstwo Skarbu, Polska
Gabor Baranyai podsekretarz stanu do polityki sektorowej UE, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Węgry
Wolf E. Regener prezes zarządu President & CEO, BNK Petroleum, Inc.
Alan Riley prof. London City University, radca prawny Supreme Court of England and Wales
Roman Rewald partner w Weil, Gotshal & Manges, były prezes Amerykaoskiej Izby Handlowej w Polsce
Benny Peiser dyrektor Global Warming Policy Foundation, Wielka Brytania
Ole Gunnar Austvik szef działu badao, Lillehammer University College, Norwegia
Paul Stevens starszy pracownik naukowy, Energy, Environment and Development Programme, Chatham House, Wielka Brytania
Izabela Albrycht - prezes Instytutu Kościuszki

Panel dyskusyjny jest częścią projektu Gaz niekonwencjonalny – szansa dla Polski i Europy? W ramach projektu Instytut opublikował raport zatytułowany Gaz niekonwencjonalny – szansa dla Polski i Europy? Analiza i rekomendacje. Głównym partnerem projektu jest PGNiG, a parnerem panelu była także Kancelaria Weil.

Instytut Kościuszki jest niezależnym, pozarządowym think tankiem i instytutem badawczym, założonym w 2000 jako organizacja non-profit. Instytut współpracuje z pracownikami naukowymi i administracyjnymi z Polski i Unii Europejskiej oraz z osobami zaangażowanymi w działalnośd publiczną, społeczną i ekonomiczną i jest partnerem XXI Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Osoba do kontaktu: Izabela Albrycht, tel.: +48 512-297-897, e-mail: izabela.albrycht@ik.org.pl

Źródło: Instytut Kościuszki
 

© 2021 Grupa INFOMAX