Advertisement
Blisko 3 mld zł z Programu Infrastruktura i Środowisko na budowę II linii metra w Warszawie
Image- Dzisiejsza umowa to kolejny wielki dowód na to, że fundusze europejskie są dla Was, służą ludziom i naprawdę działają. Budowa metra to olbrzymia inwestycja, czwarty co do wielkości projekt ze wszystkich przewidzianych do wsparcia z UE na lata 2007-13 – powiedziała minister Elżbieta Bieńkowska po podpisaniu umowy o dofinansowanie budowy centralnego odcinka II linii warszawskiego metra. Projekt jest wart 5,92 mld złotych, a dofinansowanie UE wyniesie 2,77 mld zł. Uroczystość towarzyszyła konferencji „Nowy wymiar transportu w Programie Infrastruktura i Środowisko – wyzwania na przyszłość”.

- To historyczna chwila dla Warszawy i nie tylko. Dofinansowanie centralnego odcinka drugiej linii metra to największy w historii grant dla samorządu w Polsce oraz największa inwestycja samorządowa. – dodała Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m. st. Warszawy – Jednocześnie projekt jest bardzo innowacyjny. Narzędzia którymi się posługujemy to w porównaniu z budową pierwszej linii metra rewolucja technologiczna. Pozwalają na wydrążenie do 25 metrów tunelu na dobę. – powiedziała pani prezydent.

Projekt pn. II linia metra w Warszawie – Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru dostanie dofinansowanie z programu Infrastruktura i Środowisko z Działania 7.3 Rozwój transportu miejskiego w obszarach metropolitalnych.

Uroczystość podpisania umowy towarzyszyła konferencji Nowy wymiar transportu w Programie Infrastruktura i Środowisko – wyzwania na przyszłość.

- Bardzo się cieszę, że dzisiejsza uroczystość towarzyszy tak ważnemu wydarzeniu. Spotykamy się bowiem z przedstawicielami Komisji Europejskiej by dyskutować o przyszłości finansowania projektów transportowych z Funduszy Europejskich, także w latach 2014-2020. Już za dwa tygodnie Komisja Europejska przedstawi projekty rozporządzeń, regulujących podstawowe zasady także polityki spójności. Wszyscy na nie czekają, dlatego spotkania takie jak to, są bardzo ważne – powiedziała minister Bieńkowska – Chcemy również zwrócić uwagę, że z Funduszy Europejskich wspieramy nie tylko „tradycyjne” projekty drogowe i kolejowe, ale także transport miejski, intermodalny czy inteligentne systemy transportowe. Wpisują się one w unijne polityki i kierunki rozwoju przez nie wyznaczane, dlatego również na te projekty chcemy zwrócić uwagę.

Inwestycje z różnych dziedzin, realizowane we wszystkich regionach przedstawił wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło. – Dzięki Funduszom Europejskim możemy wsiąść w samolot, wylądować na dowolnym, zmodernizowanym z funduszy unijnych lotnisku, przykładowo Okęciu. Tam kończy się już budowa łącznika kolejowego, dzięki któremu będzie można szybko dotrzeć do centrum i już wkrótce, przekroczyć Wisłę jadąc świeżo wybudowaną drugą linią metra – podsumował wiceminister Zdziebło.

 

© 2021 Grupa INFOMAX