Advertisement
400 mln zł na badania dotyczące ochrony środowiska
Program finansowania m.in. projektów badawczych związanych z ochroną środowiska o wartości 400 mln zł zobowiązały się uruchomić Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Porozumienie podpisano w środę w stolicy.

Porozumienie zakłada, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomią program na lata 2012-2015, w ramach którego wspierane będą nowe proekologiczne rozwiązania technologiczne. Obie instytucje zobowiązały się przeznaczyć na ten projekt po 200 mln zł ze swoich budżetów - powiedziała w rozmowie z PAP dr Małgorzata Skucha, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW.

Obszarem zainteresowań programu będą technologie ukierunkowane na: rozwiązania energooszczędne lub efektywne energetycznie, pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych czy gospodarowanie wodą, a także odpadami.

W ramach projektu przynajmniej raz w roku ogłaszane mają być konkursy na wdrożenie i zastosowanie oryginalnych technologii ekologicznych w sektorze gospodarczym. "Pierwszy konkurs planujemy ogłosić na początku przyszłego roku" - powiedział w rozmowie z PAP prof. Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBiR i zaznaczył, że w ramach nagrodzonych projektów rozwijać ma się współpraca między środowiskiem naukowym i biznesowym.

Obecna na podpisaniu porozumienia sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Maria Orłowska zaznaczyła, że szczególną wartością projektu NCBIR i NFOŚiGW jest to, iż tak duża suma - 400 mln zł - jest w całości dedykowana pojedynczej, konkretnej dziedzinie - w tym przypadku ochronie środowiska, której rozwój ma współcześnie duże znaczenie.

"To jest pierwszy taki przypadek, że NCBiR zyskuje istotne środki spoza budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego" - skomentował prof. Krzysztof Kurzydłowski. Zaznaczył, że pozyskiwanie środków na badania naukowe spoza państwowego budżetu jest w Polsce cały czas dużym wyzwaniem. "Mam nadzieję, że to wydarzenie wskaże kierunki działań na przyszłość" - dodał.

NFOŚiGW jest instytucją, której jednym z celów jest udzielanie wsparcia finansowego największym lub ponadregionalnym przedsięwzięciom służącym ochronie środowiska. Na budżet tej instytucji składają się m.in. wpływy z opłat środowiskowych i kar za zanieczyszczanie środowiska.

NCBiR, powołane ustawą z 2007 r., realizować ma strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych oraz wspierać ma polskie przedsiębiorstwa w tworzeniu, rozwijaniu i wykorzystywaniu rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych.

PAP - Nauka w Polsce

lt/ tot/ gma/bsz
 

© 2021 Grupa INFOMAX