Advertisement
European Environmental Press doceniło polskie czasopismo
Stowarzyszenie European Environmental Press (EEP) doceniło działania "Przeglądu Komunalnego" na rzecz ochrony środowiska w Polsce. Miesięcznik, który od kilkudziesięciu lat informuje o zmianach w dziedzinie ekologii i postępach w gospodarce komunalnej, został przyjęty w poczet wyróżniających się czasopism w Europie. Dołączył do grona 17 pism z Austrii, Belgii, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Szwajcarii, Turcji, Węgier i Włoch.

"Przegląd Komunalny" przyjęto do stowarzyszenia podczas Walnego Zgromadzenia European Environmental Press, odbywającego się podczas targów Carbon Expo w Barcelonie. Decyzję podjęto w drodze głosowania, a wszyscy zgromadzeni opowiedzieli się na ,,tak”. EEP zrzesza po jednym przodującym w branży ochrony środowiska czasopiśmie z danego kraju Europy. Stowarzyszenie ma na celu stworzenie europejskiej sieci magazynów o tematyce środowiskowej oraz – w ujęciu bardziej ogólnym – wspieranie komunikacji na temat środowiska w Europie.

Członkostwo "Przeglądu Komunalnego: w EEP jest ważnym wydarzeniem w jubileuszowym roku 2O-lecia istnienia pisma. Jego wydawca zapewnia, że poprzez aktywną działalność w stowarzyszeniu będą informować już nie tylko polskich, ale również europejskich przedstawicieli branży ochrony środowiska o zmianach, sukcesach i proponowanych rozwiązaniach w Polsce.

kk
 

© 2021 Grupa INFOMAX