Advertisement
Memorandum dla Polski i Czech
Image
Wraz z nadejściem października ministrowie środowiska Polski i Czech, Andrzej Kraszewski oraz Tomáš Chalupa, podpisali memorandum dotyczące poprawy jakości powietrza w przygranicznym obszarze śląsko-morawskim i w województwie śląskim.

Działania, stanowiące realizację ustaleń podjętych na spotkaniu ministrów środowiska Grupy Wyszehradzkiej w marcu tego roku, związane są przede wszystkim z ograniczeniem emisji pyłów do powietrza, co korzystnie wpłynie zarówno na środowisko naturalne, jak i na jakość życia mieszkańców przygranicznych terenów polsko-czeskich.

kk
 

© 2021 Grupa INFOMAX