Advertisement
Pierwsza małopolska farma fotowoltaiczna
Image
2 października, przy udziale Ministra Gospodarki Waldemara Pawlaka, wicemarszałka województwa małopolskiego Romana Ciepieli, wójta Gminy Wierzchosławice Wiesława Rajskiego i przedstawicieli lokalnych instytucji państwowych, oświatowych oraz wykonawców, odbyło się uroczyste otwarcie pierwszej w Małopolsce farmy fotowoltaicznej.

Instalacja została wybudowana na terenie Gminy Wierzchosławice dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Unii Europejskiej. Połowa środków pochodzi bowiem z dofinansowania z WFOŚiGW, zaś drugie 50% to środki unijne z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł.

kk
 

© 2021 Grupa INFOMAX