Advertisement
V edycja Konkursu "Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich"
ImageZapraszamy do udziału w jubileuszowej V edycji ogólnopolskiego Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 lutego 2012 r.

W konkursie pragniemy nagrodzić najlepsze przedsięwzięcia dotyczące rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. W tym roku po raz pierwszy chcemy Państwa serdecznie zachęcić do zgłaszania projektów w nowej kategorii: miejsce przyjazne dzieciom (np.: parki tematyczne, ogródki jordanowskie, kompleksy rekreacji dziecięcej itp.).

Nagrody przyznawane będą w siedmiu kategoriach:
  • rewitalizacja (obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa),
  • zabytek,
  • produkt promocyjny (np. wydawnictwo, portal, kampania promocyjna),
  • obiekt turystyczny (np. hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe),
  • turystyka aktywna (np. ścieżki rowerowe, szlaki wodne, szlaki turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne),
  • turystyka transgraniczna i międzynarodowa,
  • miejsce przyjazne dzieciom.
Liczymy, że podobnie jak w poprzednich latach, Konkurs spotka się z dużym zainteresowaniem.

Dzięki dobrym pomysłom, znajomości rynku turystycznego, dbałości o estetykę i innowacyjnym rozwiązaniom najlepsze przedsięwzięcia przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności turystycznej i kulturalnej naszego kraju.

Główną nagrodą w Konkursie jest statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa oraz dyplom, a także konkretne działania promocyjne. Laureatów Konkursu poznamy podczas gali towarzyszącej V Forum Funduszy Europejskich organizowanego w Warszawie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniach 10-12 maja 2012 r.

Zachęcamy Państwa do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i odesłania go, wraz z materiałami ilustrującymi projekt (zdjęcia – maksymalnie 10 sztuk, filmy (o długości max. 5 minut), publikacje, prezentacje itp.), pocztą tradycyjną oraz elektroniczną na adres:

Biuro Konkursu „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”
ul. Mickiewicza 3/10
60-833 Poznań
e-mail: konkurs@smartlink.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 lutego 2012 r.


Projektodawcy, którzy uzyskają nominacje do głównych nagród, zostaną zaproszeni na posiedzenie Kapituły Konkursu w celu prezentacji swoich projektów.

Wszelkich wyjaśnień udziela:
Jacek Rutkowski
Biuro Konkursu
tel. kom. 605-517-004
tel./faks: 61 849 90 40 (wew. 104)
e-mail: konkurs@smartlink.pl

Regulamin Konkursu i inne dokumenty znajdują się TUTAJ .

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 

© 2022 Grupa INFOMAX