Advertisement
Jaworzno na biomasę
ImageElektrownia Jaworzno postarała się o dofinansowanie projektu na budowę kotła na biomasę. Całość inwestycji pochłonie aż 282 mln złotych!
 
Podpisana w styczniu umowa gwarantuje otrzymanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna niemal 40 mln złotych. A wszystko to na projekt pn. "Budowa kotła na biomasę w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II". Instalacja o mocy 50 MW będzie wytwarzała 360 000 MWh/rok energii elektrycznej. Dzięki zainwestowanym funduszom powstanie nie tylko nowoczesny, ekologiczny kocioł na biomasę, ale także układ składowania i podawania biomasy. Zmodernizowane zostaną również istniejące urządzenia.

W nowym kotle spalana będzie biomasa leśna i rolna w proporcjach odpowiednio: 80% i 20%.

kk
Na podstawie: Portalu Funduszy Europejskich
 

© 2022 Grupa INFOMAX