Advertisement
Ekologicznie na Śląsku
ImageW Bytomiu rozpoczęła się rozbudowa Oczyszczalni Ścieków "Centralna". Realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego projekt o nazwie "Rozbudowa węzła produkcji biogazu i energii elektrycznej w Oczyszczalni Ścieków 'Centralna' w Bytomiu" ma zastąpić przestarzałą instalację prądotwórczą do spalania biogazu. Dzięki niemu oczyszczalnia zwiększy swoją sprawność w produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu.

Z kolei w Bielsku-Białej zakończył się wielomilionowy projekt stworzenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami. Zrekultywowano stare wysypisko śmieci, wybudowano dodatkowy sektor składowiska, a także Zakład Gospodarki Odpadami, w którym tony śmieci z Bielska będą demontowane, sortowane, kompostowane i magazynowane. Całość pochłonęła aż 90 mln zł, z czego ponad 52 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej, zaś 14,5 mln zł to pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach.

kk

 

© 2022 Grupa INFOMAX