Advertisement
Ułatwienia dla elektrowni wiatrowych
ImageNFOŚiGW finansuje budowę nowych przyłączy energetycznych do elektrowni wiatrowych. Deweloperzy farm wiatrowych, operatorzy sieci, producenci i dystrybutorzy energii łatwiej podłączą nowe wiatraki do sieci.

W Polsce najlepsze warunki do budowy farm wiatrowych panują na obszarach, gdzie infrastruktura sieciowa jest mało rozbudowana i słabej jakości. To podstawowe bariery w  rozwoju energetyki wiatrowej, do których należą również utrudnienia w podłączeniach farm wiatrowych. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) od 14 marca przez kolejne dwa tygodnie przyjmuje wnioski na dofinansowanie budowy lub modernizacji sieci elektroenergetycznej umożliwiających  podłączenia nowych źródeł energii wiatrowej.

Z dopłat skorzystają nie tylko producenci i dystrybutorzy energii oraz operatorzy sieci przesyłowych, ale również deweloperzy budujący nowe farmy wiatrowe. Za każdy megawat podłączonej mocy z elektrowni wiatrowej otrzymają 200 tys. zł dotacji, łącznie jednak nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych swojej inwestycji. Zaplanowany budżet programu „Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej” wynosi 55 mln zł i został przewidziany na 3 lata. Warunkami otrzymania dofinansowania będzie koszt całkowity inwestycji przekraczający 8 mln zł oraz terminowa realizacja przedsięwzięcia. Inwestycje sieciowe zostaną  zakończone do 30 czerwca 2013 r. a podłączenie nowych turbin wiatrowych do Krajowej Sieci Energetycznej (KSE) powinno  nastąpić najdalej w ciągu następnych 15 miesięcy.

„Wśród wielu odnawialnych źródeł energii, inwestycje w farmy wiatrowe są obarczone stosunkowo małym ryzykiem i najmniej wymagają wsparcia publicznego. Największą dla nich przeszkodą jest zły stan infrastruktury sieciowej i temu właśnie chcemy zaradzić.” mówi Jan Rączka, prezes Zarządu NFOŚiGW. Oprócz nowych przyłączy energetycznych, dofinansowana może być też budowa i rozbudowa: nowych odcinków sieci napowietrznej, rozdzielni mocy, stacji transformatorowo-rozdzielczymi i połączeń między nimi, rezerwowych źródeł energii a także modernizacja sieci polegająca na zwiększeniu dopuszczalnej temperatury pracy.

Środki przeznaczone na ten cel pochodzą ze sprzedaży przez Polskę nadwyżek praw do emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z protokołem z Kioto w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS). Środki te przeznaczane są również  na poprawę zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej, budowę biogazowni rolniczych oraz elektrociepłowni i ciepłowni na biomasę.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej NFOŚiGW.


Zespół Prasowy
Departament Komunikacji NFOŚiGW

tel. (22) 45 90 557
kom. 660 400 420, 724 700 827
rzecznik@nfosigw.gov.pl
 

© 2022 Grupa INFOMAX