Advertisement
Inauguracja trasy Mobilnego Centrum Edukacji Ekologicznej
Fundacja Ekologiczna ARKA zaprasza – 12 kwietnia o godz. 11.00 w Szkole Podstawowej nr 10 w Katowicach ul. Stawowa 6 odbędzie się inauguracja projektu.

W trasę rusza specjalny samochód wyposażony w ekologiczne atrakcje, który docierać będzie do szkół i placówek wychowawczych, gdzie wykorzystany zostanie do prowadzenia super-ciekawych warsztatów i lekcji przyrody oraz ekologii. Wszystkie zajęcia w tym niecodziennym Centrum pomyślano tak, by poprzez zabawę uczestnicy mogli uczyć się zasad funkcjonowania nowoczesnych instalacji ekologicznych.

Image
Źródło: http://www.fundacjaarka.pl


Pojazd będzie miał np. zamontowane na dachu wiatraki i systemy solarne służące do zajęć o pożytkach ze stosowania odnawialnych źródeł, a zielone kino – zasilane przez system rowerów i prądnic – będzie prezentowało walory przyrodnicze najbliższych okolic i jednocześnie pokazywało działania odnawialnych źródeł energii. Zaplanowano także gry terenowe, dydaktyczne i komputerowe związane z ochroną przyrody, zmianami klimatycznymi czy gospodarką odpadami i ich recyklingiem. Symulacja komputerowa natomiast przybliży specyfikę regionalnego ekosystemu i nauczy skutecznie przeciwdziałać zagrożeniom ekologicznym występującym w województwie śląskim. Wiele urządzeń w pojeździe zasilanych będzie słońcem i z wiatrem, poprzez system modułów fotowoltaicznych oraz wiatraków montowanych na dachu samochodu. Takie zajęcia z ekologii staną się na pewno niepowtarzalną szansą do zdobycia wiedzy w sposób niestandardowy, a tym samym służyć będą promowaniu prostych postaw i zachowań ekologicznych na co dzień, które każdy może zrealizować w swoim życiu.

Więcej informacji:
Wojciech Owczarz, prezes zarządu, 609267020
Anna Sobańska, koordynator projektu, 692 318 612Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego realna odpowiedź na realne potrzeby

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013 oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
 

© 2022 Grupa INFOMAX