Advertisement
Green Ventures 2012
ImageIzba Przemysłowo-Handlowa w Poczdamie, Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i firma Komfort International jako partner organizacyjny imprezy w Polsce przygotowują obecnie 15 edycję Międzynarodowej Giełdy Kooperacyjnej Green Ventures 2012 która odbędzie się w Poczdamie w dniach 13-15 czerwca 2012 roku.

Giełda kooperacyjna „Green Ventures” odbywa się corocznie od 1998 roku i zalicza się do największych tego typu imprez na terenie Niemiec. Jest to obecnie jest największa platforma nawiązywania kontaktów w zakresie produkcji, wymiany informacji, nawiązywania kontaktów handlowych pomiędzy firmami zajmującymi się ochroną środowiska, budownictwem oraz z branży energetycznej ze szczególnym ukierunkowaniem na energie odnawialne. Koncepcja Giełdy Kooperacyjnej Green Ventures związana z organizacją  spotkań biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami działającymi w danej branży zapewnia uczestnikom najbardziej efektywne wykorzystanie możliwości nawiązania nowych kontaktów handlowych i kooperacyjnych z zagranicznymi partnerami oraz pozyskanie nowych zleceń, klientów, dostawców a także transfer  wiedzy.

Tegoroczna giełda poświęcona jest następującym zagadnieniom:

§ WODA, POWIETRZE, GLEBA - Oczyszczanie wody i ścieków, dystrybucja, planowanie i użytkowanie wody, ochrona powietrza i ziemi, ewidencja geodezyjna, rekultywacja, poszukiwanie zasobów naturalnych

§ ENERGIA I BUDOWNICTWO
- Planowanie, pozyskiwanie, dystrybucja energii, energia odnawialna, produkcja energii cieplnej i jej oszczędzanie, energia z odpadów, kogeneracja techniki izolacyjne, budownictwo ekologiczne i innowacyjne, planowanie architektoniczne, modernizacja i restauracja budynków, recycling budowlany, metody budowania i osprzęt do tego

§ RECYCLING I SUROWCE WTÓRNE
- Gospodarka odpadami, wykorzystanie surowców wtórnych, zbieranie i transport surowców wtórnych i ich zastosowanie przemysłowe

Na tegorocznym ‘Green Ventures 2012’ już zapowiedziały swój udział firmy, instytucje oraz organizacje z Turcji, Danii, Finlandii, WNP i Rosji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Czech, Węgier, Brazylii,  Niemiec, Polski a także wielu innych krajów. Od 1998 roku w imprezie rok rocznie bierze udział ok. 250 – 300 firm z ok. 35 krajów. W ubiegłych latach w imprezie tej wzięło udział ponad 3.900 firm z 103 krajów, reprezentujących wszystkie kontynenty.

Impreza obejmuje - oprócz bezpośrednich rozmów pomiędzy firmami - również zwiedzanie innowacyjnych firm działających w dziedzinie energetyki odnawialnej i ochronie środowiska .

ZGŁOSZENIA PROSIMY PRZESYŁAĆ DO 20 KWIETNA 2012, ZE WZGLĘDU NA TERMIN PRZYGOTOWANIA KATALOGU, GDZIE WASZA FIRMA BĘDZIE PREZENTOWANA I PRZEDSTAWIONA JAKO PARTNER DO SPOTKAŃ. Firmy które zgłoszą się po tym terminie, będą uwzględnione tylko w katalogu on-line

Więcej informacji na temat imprezy, oraz formularz do zgłoszenia on-line i w formie faksowej zawarte jest w załączonym materiale i na stronie:
www.green-ventures.com
lub bezpośrednio u partnera programu Green Ventures w Polsce:
KOMFORT INTERNATIONAL
Tel/fax: +48 22 854 10 27
Tel: +48 69 156 57 56

 

© 2021 Grupa INFOMAX