Advertisement
Projekt krakowskiej spalarni znowu PIERWSZY
Decyzja Komisji Europejskiej dla Krakowa

11 maja 2012 roku Komisja Europejska zatwierdziła wkład finansowy w duży projekt „Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”, którego beneficjentem jest Krakowski Holding Komunalny S.A.

Image

Celem Projektu pn. „Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie” jest uporządkowanie i organizacja gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Kraków w zgodzie z przepisami krajowymi i Unii Europejskiej. W ramach przedsięwzięcia powstaje w Krakowie Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO), który stanowi jeden z najważniejszych, końcowych elementów tworzonego od wielu lat systemu gospodarki odpadami i jest jego integralną częścią.

Image

Projekt znajduje się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Ze względu na strategiczny charakter, Projekt jest objęty monitorowaniem stanu przygotowania oraz wsparciem doradczym w ramach Inicjatywy Jaspers, realizowanym przez Komisję Europejską (KE) przy współpracy Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Jako „duży projekt” musi uzyskać tzw. potwierdzenie wkładu finansowego przez KE (tzw. decyzja KE).

Krakowski projekt i jako pierwszy z tzw. „projektów spalarniowych” otrzymał pozytywną ocenę końcową ekspertów Inicjatywy Jaspers (Action Completion Note) oraz jako pierwszy i jak dotąd jedyny został przesłany do oceny przez Komisję Europejską, a w dniu 11 maja 2012r. otrzymał pozytywną ocenę Komisji Europejskiej.

Całkowite koszty realizacji Projektu wynoszą ok. 645 mln zł netto. UE dofinansuje ok. 58% kosztów kwalifikowanych czyli ok. 371 mln zł. Wkład własny KHK S.A. w kwocie ok. 275 mln zł zostanie pokryty ze środków własnych i pożyczki na kwotę 270 mln zł z NFOŚiGW udzielonej na zasadach preferencyjnych.

Źródło: www.spalarnia.krakow.pl
 

© 2021 Grupa INFOMAX