Advertisement
30 mln euro na zagospodarowanie odpadów
Już lada dzień rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu budowy lub modernizacji zakładów zagospodarowania odpadów. O pieniądze z Funduszu Spójności będzie można ubiegać się przez najbliższe dwa miesiące.

Ministerstwo Środowiska ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych. Do rozdysponowania jest w sumie aż 30 milionów euro.

O dofinansowanie mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Jak zapowiada Ministerstwo Środowiska, poziom współfinansowania projektów z Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85%.
Wnioski należy składać w terminie od 4 czerwca do 20 sierpnia 2012 roku w NFOŚiGW (dla projektów o szacowanej wartości powyżej 25 mln euro) lub do właściwego WFOŚiGW (dla projektów o szacowanej wartości poniżej 25 mln euro).

kk
Na podstawie: www.mos.gov.pl

 

© 2021 Grupa INFOMAX